Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ НЕ РЕАГИРАХА НА СДЕЛКАТА С CEZ

През изминалата седмица търговията с компенсаторни инструменти на БФБ-София беше относително спокойна. Реституционните книжа се разменяха в сравнително тесни граници и в ниски обеми. И трите вида непарични платежни средства се движеха в относителен ценови синхрон, в границите между 60-61.5 ст. за лев номинал. За разлика от предишните няколко седмици, на компенсаторния сегмент липсваше ясно изразен купувач и може би това беше основната причина силите на търсенето и предлагането да се изравнят. В четвъртък стана факт дългоочакваната сделка между Енергийната компания CEZ и Агенцията за приватизация (АП) за продажбата на 100% от капитала на ТЕЦ Варна. В 90-дневен срок CEZ се задължава да плати на българското правителство над 206 млн. евро за 572 821 акции, което прави приблизително 703.37 лв. за дял. На купувача се дава възможност да плати 53 800 броя от акциите на ТЕЦ-а чрез компенсаторни инструменти, което прави около 37 840 918 лв. номинал. Без съмнение за CEZ ще е доста по-изгодно да плати за придобивката чрез бонове или записи, отколкото в левове, като по този начин ще спести приблизително 15 136 367 лв. по текущи пазарни цени. Също така е сигурно, че ако купувачът започне да набира подобен номинал от пазара, ще повлияе съществено върху цената на компенсаторките. До края на борсовата сесия в четвъртък (4 Май) нямаше пазарна реакция на новината.
За изминалата седмица активните компенсаторни инструменти в Централен депозитар отчитат минимален спад от 28 хил. лв. номинал и към настоящия момент са 615.2 млн. лева. С 22 хил. лв. номинал - до 160.25 млн. лв., намаляват компенсаторните записи, докато поименните компенсационни бонове бележат понижение от едва 6 хил. лв. номинал - до 358.583 млн. лева. Общият брой компенсаторни инструменти, регистрирани в Централен депозитар, е 1.717 млрд. лв., като от тях 64.17% вече са занулени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във