Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ МОГАТ ДА ПОСКЪПНАТ

Търговията с компенсаторни инструменти започна добре седмицата, с опит книжата да поскъпнат до 59.50-59.90% от номинала. Движението нагоре обаче се оказа просто корекция на последния спад и до края на седмицата не се случи нищо обнадеждаващо. Графиката на цените бе почти еднаква за боновете и записите - намаляваща динамика с изместващ се надолу диапазон на търговията.
Въпреки минорното настроение на инвестиралите в такива книжа сделки с тях се сключваха с нормална честота, а изтъргуваните обеми останаха почти без промяна. Като цяло - спокойна търговия с относителен баланс на силите. Продавачи не липсват, но търсенето на по-големи пакети засега поддържа търговията около 59% от номинала.
Фундаменталните фактори, влияещи върху търговията, останаха без промяна през седмицата. Докладът за напредъка на България за присъединяването към ЕС не оказа никакво влияние върху пазара.
В понеделник (22 Май) се очаква да стартира 14-ият Централизиран публичен търг, в рамките на който за приватизация се предлагат държавни дялове, платими с непарични платежни средства. Техният брой обаче е малък и предлага собственост в неособено атрактивни дружества. Все пак не би било изненада, ако през следващите дни станем свидетели на известно краткотрайно поскъпване на компенсаторните инструменти.

Източник на използваните данни е Българска фондова борса - София АД. Материалът не представлява препоръка за покупка и/или продажба на ценни книжа. Клиенти на автора притежават компенсаторни инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във