Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ МИНАХА ПОД САНИТАРНИЯ МИНИМУМ

След сравнително активната търговия с компенсаторни инструменти в средата на месеца през изминалата седмица оборотите значително се понижиха. Дневните обеми често бяха под санитарния минимум от 100 хил. лева. Изключение бе търговията в четвъртък (28 юли), когато в договорена сделка бяха прехвърлени близо 1 млн. книжа. Основното обяснение за слабата активност на търговците са летният сезон и практически спрялата продажба на държавни активи. Повечето дългоочаквани от пазара сделки са се запътили към есента, при това само ако тогава администрацията все още има желание да ги сключи. В тази връзка трябва да се спомене и отражението на политическите събития у нас върху този сегмент на фондовия пазар. Ако съществуването на каквото и да е правителство успокоява инвестиращите в български акции, то не може да се каже същото за купувачите на компенсаторки. Евентуалният ляв завой в държавното управление поставя под въпрос приватизацията изобщо, камо ли големите индустриалнии обекти в България. Може би вариации на това тълкуване стоят в основата на търговията с компенсаторки, особено когато за известно време съществуваше възможност БСП да оползотвори мандата си. В крайна сметка непаричните средства бяха губеща инвестиция и приключиха седмицата на нива около 68% от номинала си. Едва ли през следващите дни ще се случи нещо, което да намали влиянието на политиката върху настроенията на инвеститорите, така че търговията с компенсаторки остава непредсказуема. Източник на цитираните данни е Българска фондова борса - София АД. Написаното не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. Клиенти на автора притежават компенсаторни инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във