Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ ИЗПАДНАХА В ЗАКОНОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Цените на компенсационните бонове останаха без никаква опора, след като и инвестиционните посредници постепенно престанаха да ги купуват за своя сметка. По-голямата част от тях имат достатъчно такива книжа в портфейлите си и едва ли ще рискуват да ги увеличават, особено при сегашната ситуация, когато тотално се забавят важните за този пазар закони. При това положение е съвсем логично, че стойността на земеделските бонове намалява с всеки изминал ден и в момента падна до 12% от техния номинал. Купуват ги само портфейлни инвеститори, които се надяват да спечелят от евентуалната бъдеща борсова приватизация. Ситуацията може и да се промени след няколко седмици, ако търговете за раздържавяване на някои дружества, които ще се проведат през следващите дни, се окажат успешни. Между 12 и 19 март АП ще се опита да продаде 12 дружества с обща минимална стойност от десетки милиони лева. Половината от договорената цена по тези сделки може да се плати с всички видове компенсаторки. Най-важният аукцион ще се проведе на 14 март, когато ще се види има ли инвеститор, готов да плати 15 млн. лв. за Инкомс телеком холдинг. Ако търговете излязат успешни, цената на компенсаторките ще отскочи нагоре, но чак при приключването на сделките. А според сегашния закон за приватизация, ако продажбата е за над 3 млн. лв., след избора на купувач се минава през одобрение от надзорния съвет на АП и чак тогава се подписва съответният договор. Така че евентуално поскъпване на компенсаторките може да се очаква чак след един месец. Брокери коментират, че разликата в цените на записите Лучников и на земеделските бонове е твърде голяма - едните струват 12%, а другите 20% от номиналната си стойност. Вероятно ще се върви към изравняване на котировките на двата инструмента, защото правата им за участие в приватизацията от Нова година са равни. Сега почти няма ентусиасти, готови да инвестират в записи, за да спечелят от поскъпването им. Затова пък неофициални изчисления сочат, че най-малко земеделски бонове с номинал десетина милиона лева са в ръцете на закупили ги частни лица, които не смятат да участват в приватизацията, а да ги препродадат след няколко месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във