Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ ИЗЛЯЗОХА ВЪВ ВАКАНЦИЯ

Пазарът на непарични платежни средства остана извън вниманието на повечето инвеститори. Търговията през тази седмица не показа съществени колебания и бе слаба. Предлагането спадна значително, щом цените паднаха под 22 процента. И най-малкият интерес от страна на купувачите успяваше да задържи поевтиняването на компенсаторките. Среднодневните обороти при различните видове компенсаторни инструменти спаднаха до 100 хил. бона. Това напълно потвърди очакванията, че понижението на цената (тя бе в диапазона от 21.60% до 22%) ще отблъсне продавачите.Новината за предлагане на дялове от 87 дружества с ограничена отговорност на борсата срещу непарични средства не оказа влияние на търговията. Поради липсата на информация за тези дружества е трудно да се прецени какъв обем книжа ще бъдат необходими за откупуването им. А освен това ще има възможност те да се плащат и с инвестиционни бонове, които ще бъдат значително по-евтини от компенсаторните инструменти. Затова не се очаква, че появата на тези дялове на борсата ще породи съществено търсене на компенсаторки.Отказът на Комисията за финансов надзор да регистрира в публичния регистър БТК бе изтълкуван като негативна новина за пазара. Повечето инвеститори, които очакваха 20-процентният дял от телекома да излезе на приватизационния сегмент до края на 2003 г., останаха разочаровани от поредното отлагане. Като цяло реализацията на пула Мечта, в който влиза и БТК, е доста хипотетична, а и съпротивата срещу борсовата приватизация е много силна. Така че процесът може да се проточи дори още година.За пореден път бе отложено с две седмици одобряването на списъка от 50 дружества за продажба срещу компенсаторни инструменти. Процесът на съгласуването на този списък се оказа изключително бавен.Не бе избран бързо и посредникът за пласиране на дружествата от пул Българска захар, макар че критериите за класиране са еднозначни: който предлага най-нисък процент за посреднически услуги, би трябвало веднага да подпише договор и акциите да поемат пътя към борсата. Все пак това решение едва ли може да бъде отлагано дълго. Появата на пул Българска захар на приватизационния сегмент на борсата вероятно ще доведе до временно стабилизиране на цените на компенсаторните инструменти около текущите нива и ще отложи песимистичните варианти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във