Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ ИЗЖИВЯХА ОЩЕ ЕДНА СПОКОЙНА СЕДМИЦА

Компенсаторните инструменти се търгуваха сравнително спокойно през седмицата, запазвайки цената си около 64% от номинала. Търсенето на по-големи пакети компенсационни бонове на няколко пъти доведе до изкупувания от един основен купувач, но с ограничен засега лимит по отношение на цената - 64 процента. Целта на останалите участници в търговията бе спекулативна, най-вече за бърза продажба на закупените евтино книжа.
Другите две емисии компенсаторни инструменти също се търгуваха около споменатата равновесна цена от 64 стотинки за лев номинал. За разлика от поименните компенсационни бонове, в търговията със записи нямаше изявен солист. Все пак често пъти двама-трима купувачи определяха долния праг на търговия, оставяйки случайността да възнагради останалите участници в наддаването.
Вероятно заради отпускарския сезон обемите на търговия останаха сравнително ниски, но това явно не притеснява крайните купувачи.
Фундаментът около бъдещето на компенсаторните инструменти остава непроменен. Понеслата доста критика стратегия за приватизация на Параходство Български морски флот АД все още е единствената, с която разполага правителството. За съжаление, както знаем вече, тя не носи никаква утеха на притежателите на компенсаторки.

Източник на използваните данни е Българска фондова борса - София АД. Материалът не представлява препоръка за покупка и/или продажба на ценни книжа. Клиенти на автора притежават компенсаторни инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във