Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ ИЗЧЕЗНАХА ОТ ПАЗАРА

Многото сключени в края на миналата година приватизационни сделки объркаха съвсем пазара на компенсаторки. Записи почти не могат да се намерят, което кара някои от закупилите държавни дружества да поискат удължаване на срока, в който трябва да се издължат. Затова и търсенето на компенсаторки нараства кампанийно, на периоди, а след това намалява рязко. Цените им пък се колебаят в границите между 20 и 23% от тяхната номинална стойност. Предлагането обаче е доста свито, което кара част от играчите да прогнозират, че спад на котировките няма да има чак до спирането на търговията с тях заради прехвърлянето на данните от областните управи и министерствата към Централния депозитар. Да не говорим, че се чака одобряването на още няколко договора, които допускат 90% от плащанията да се извършват със записи, преди да влезе в сила новият Закон за приватизацията и следприватизационния контрол. В сряда заместник-министърът на икономиката Калоян Нинов заяви, че до края на януари ще е ясно какви са количествата налични записи и бонове. Според него номиналът им може да варира от 1.2 млрд. до 1.8 млрд. лева. От точния им брой зависи и колко държавни активи ще се пуснат за борсова приватизация срещу компенсаторки. Както вестник БАНКЕРЪ писа в миналия си брой, вече е готов списък от 17 дружества, миноритарни пакети от които ще се предлагат на БФБ. Има обаче вероятност част от предприятията да отпаднат от него, ако се прецени, че компенсаторките са по-малко от предполагаемия им брой. Другата възможност е да се намалят дяловете от някои компании, които подлежат на борсова приватизация. Липсата на предлагане и спекулативното търсене от страна на инвеститори, кито се канят да участват в продажбата на пакети на БФБ, разшириха значително маржовете в котировките на компенсационните бонове, издавани като обезщетение на собствениците на одържавени земи. Посредниците даваха не повече от 12.50-13.00% на притежателите на такива книжа, но бяха склонни да ги продават по 14.50-15.00 процента. Причината е, че масираното търсене в края на декември изсмука наличните количества по сметките на брокерите и сега те отново опитват да се запасят с номинали. Очаква се разликите в котировките постепенно да се стеснят и цените да се установят някъде по средата между сегашните оферти купува и продава. Прогнозира се и изравняване на цените на записите и боновете. То ще бъде следствие от почти еднаквото прилагане на двата инструмента след влизането в сила на новата нормативна уредба, касаеща приватизацията. Разликата ще бъде само при плащанията за сделки, сключени през миналата година, или при евентуално удължаване на срока за плащане на лихвите по ЗУНК със записи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във