Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПЕНСАТОРКИТЕ ДЪРЖАТ ПРИМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ

Цените на компенсаторните записи най-после поеха убедително в очакваната от всички посока. В края на тази седмица търговията с тях вървеше при нива над 24% от номиналната им стойност. Има индикации, че ще продължат да поскъпват. Причината е, че провинциален инвестиционен посредник търси големи количества от тях. Само за броени дни неговите брокери са изкупили номинали за няколко милиона лева. Участници на пазара предполагат, че клиент на финансовата къща ще купува няколкото въгледобивни мини, които сега предлага Агенцията за приватизация.
Безспорно хитът на седмицата беше новината, че за 90% от акциите на самолетната компания Хемус Еър ще се плаща с компенсаторки. Нещо повече - от пресцентъра на АП заявиха за в. БАНКЕРЪ, че при всички приватизационни сделки занапред ще се допуска плащане не само със записи, а и с компенсационни бонове, с които се обезщетяват собственици на невърнати земеделски земи. Изключение се прави само за дружествата, включени в списъка за целева приватизация, за които ще се плаща изцяло в пари.
Ако това наистина стане, цените на боновете почти ще се изравнят с тези на записите, смятат брокери. Сега търсенето на земеделски книжа е слабо, защото все още приложението им е неясно. Немалка част от експертите са на мнение, че в АП не са достатъчно компетентни по въпроса. Затова и цените на боновете сигурно ще се променят едва след създаването на прецедент при плащането по някоя по-голяма приватизационна сделка.
Задлъжнелите по ЗУНК предприятия така и не могат да се намесят сериозно на компенсаторния пазар. Техните покупки не оказват съществено въздействие върху цените на записите. Голяма част от специалистите са на мнение, че котировките ще се повишат точно преди 17 юни - датата на парламентарните избори. За да стане това обаче, трябва да бъде сключена сделката за Хемус Еър. Изпълнителният директор на приватизационната агенция Левон Хампарцумян вече съобщи, че купувачът на авиокомпанията ще се издължи в срок от 15 дни след подписването на договора. Или ако това стане например на 5 юни, крайният срок ще бъде 20 юни. А новият собственик на Хемус Еър със сигурност ще закупи компенсаторките преди тази дата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във