Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОМПАНИИТЕ В SOFIX ЩЕ БЕЛЕЖАТ РЪСТ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Приватизацията на Булгартабак Холдинг, пускането на акции на Химимпорт на борсата, нови качествени емитенти и евентуалното членство на България в Европейския съюз през 2007 година. Наглед различни събития, които обаче имат нещо общо помежду си - индекса на БФБ-София SOFIX. Ако всички събития се случат до края на годината, то е съвсем възможно капиталовият пазар да тръгне във вярната посока и SOFIX най-накрая да надмине 1000 пункта. За това обаче е необходимо и компаниите, включени в него, да постигнат добри резултати и да повишат пазарната си капитализация.
В структурата на индекса има дружества от различни отрасли на икономиката. Туризмът е представен от три компании - Албена АД, Златни пясъци АД и Слънчев бряг АД. С по две фирми участват фармацевтиката (Софарма АД и Биовет АД), тютюневата промишленост (Булгартабак Холдинг АД и Благоевград - БТ АД), и химията (НеохимАД и Оргахим АД). Застраховането и търговията с горива са представени съответно от ДЗИ АД и Петрол АД, а Централна корпоративна банка АД е единствената финансова институция, представена в него.
През 2005 г. дружествата, които участват в индекса, подпомогнаха неговия ръст, когато той започна годината на нива от 625.86 пункта, а през февруари достигна рекордната стойност от 932.44 пункта. В края на годината обаче SOFIX се върна на ниво 825.53 пункта, постигайки ръст на годишна база от 32.02 процента. А пазарната капитализация на дружествата в индекса в края на 2005 г. достигна 267 274 595 лева. През изминалите месеци на сегашната година обаче ръстът на индекса е по-бавен - като от началото й е само 7% и в момента е на нива около 877 пункта. Според някои анализатори доста далеч от заветната кота 1000.
От началото на годината движението на цените на акциите, включени в изчисляването на SOFIX, е доста разнопосочно. Половината от компаниите - Булгартабак Холдинг, ДЗИ АД, Неохим АД, Оргахим АД, Софарма АД, ЦКБ АД, отбелязват ръст. При някои от тях той е значителен - акциите на Неохим с впечатляващите 39.82 на сто, а тези на Софарма - с 24.45 процента. На другия полюс пък са акциите на Златни пясъци АД, които от началото на годината са загубили 18.33% от стойността си. Останалите дружества в SOFIX - Албена АД, Биовет АД, Благоевград - БТ АД, Петрол АД, Слънчев бряг АД, са загубили между 2 и 11% от капитализацията си.
Какво обаче може да се очаква от цените на акциите, включени в индекса SOFIX, до края на годината? За в. БАНКЕРЪ прогнози направиха нашите редовни коментатори Николай Костов - изпълнителен директор на ПФБК Асет Мениджмънт, Гено Тонев - Юг Маркет, и Мая Петрова от Капман АД.

АЛБЕНА АД
Николай Костов: Туристическият сезон ще бъде силен и дружеството ще покаже добри финансови резултати. Традиционно това е едно от най-стабилните публични дружества на борсата. Ръстът в цените на акциите му до края на годината ще бъде между 10 и 15 процента.
Гено Тонев: Едно от най-стабилните публични дружества на БФБ-София. Уникалното устройство на курорта го прави в голяма степен защитен от негативи като пренаселване и прекалено застрояване. Все пак резултатите му зависят от общите тенденции на туристическия пазар и евентуален спад на интереса към българското Черноморие ще понижи оценката на инвеститорите. При по-слаб сезон 2006-а цената на компанията вероятно ще се задържи около текущите нива или леко ще се понижи.
Мария Петрова: Сегашните котировки на акциите на АлбенаАД отразяват очакванията на инвеститорите за слаб туристически сезон. Реалният прираст на туристите през тази година по разчети на мениджмънта обаче трябва да надхвърли 5 процента. Очакванията са за покачване на котировките до към 85-90 лв. в края на лятото.

БИОВЕТ АД
Н.К.: Очаквам до края на годината акциите на дружеството да се задържат на сегашните нива или да поевтинеят леко.
Г.Т.: През последните години бяха извършени сериозни инвестиции в дружеството и това би трябвало да се отрази позитивно върху позициите му, но в дългосрочен план. Не очаквам особени движения в котировките му до края на тази година.
М.П..: Дружеството има дългосрочни договори с големи чуждестранни клиенти за износ на голяма част от продукцията. При добри резултати може би ще видим плавно нарастване на цената на акциите до нива от 20 - 24 лв. в дългосрочен план.

БЛАГОЕВГРАД - БТ АД
Н. К.: Съдбата на всички компании от тютюневия сектор ще зависи от очакваната приватизационна процедура. Това е едно от стабилните дружества в структурата на БТ Холдинг. Ако има положителни новини, може да се очаква ръст, но всичко е в ръцете на държавата.
Г.Т.: В условията на либерализиран пазар на цигари и засилена конкуренция от чуждестранни производители очаквам спад на приходите, съответно на печалбите. Вероятно е цената на компанията да се понижи с повече от 10% до края на годината, независимо от факта, че някои институционални инвеститори притежават сравнително големи пакети от книжа и трудно ще позволят разпродажби.
М.П.: Бъдещото движение на цените на Благоевград-БТ през следващите месеци ще зависи изцяло от това дали ще бъде обявен за приватизация. Нарастването на инвестициите, въвеждането на нови марки цигари и прозрачното управление са предпоствка да очакваме нива от 87-90 лв., а при решение за бъдеща продажба и 90-95 лв. в края на годината.

БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД
Н.К.: Отново всичко е в ръцете на държавата заради приватизацията на холдинга.
Г.Т.: Като мажоритарен собственик на повечето тютюневи компании у нас холдингът ще понесе най-тежко удара от либерализирането на пазара. Предвид това, че трите цигарени фабрики са единствените дружества под неговата шапка, които носят някакви печалби, не е трудно да се предположи какъв е най-вероятният сценарий. Сегашните цени на акциите му, според мен, не отговарят на реалността.
М.П.: Положително влияние върху цените на холдинга оказват очакванията за бъдещото преструктуриране на дружеството. Основните рискове са свързани със забавянето на приватизационната стратегия и започналото либерализиране на пазара. В края на годината цените ще се движат между 25 и 35 лв. в зависимост от крайния резултат от процесите течащи в холдинга.

ДЗИ АД
Н.К.: Едно от най-големите застрахователни дружества. Там нещата са стабилни и може да се очаква ръст между 7 и 10 процента.
Г.Т.: Най-големият играч в общото застраховане в страната. Цената на компанията се задържа на сравнително високи нива продължително време, подкрепяна от очаквания за навлизането на голям чуждестранен инвеститор у нас. Очаквам апетитът на големите инвеститори да се запази, но без особено повишение на цената на книжата му.
М.П.: Компанията е част от най-голямата българска финансова група, лидер както при общото така и при животозастраховането. Интерес предизвиква евентуалната продажба на дружеството след изтичане на преклузивния срок, и нашите очаквания са за цени в края на годината от 100 - 110 лева.

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
Н.К.: Трудно е да се прогнозира бъдещето на дружеството на този етап. Очаква се силен сезон в туризма, но и от самото представяне на Златни пясъци АД ще зависи дали цената на книжата му ще се задържи на сегашните нива, или ще поскъпнат малко.
Г.Т.: Независимо от добрите години за българските черноморски курорти, дружеството като че ли не успя да зарадва миноритарните си акционери с нещо кой знае какво. Цената на дружеството вече отрази негативното отношение на инвеститорите. Все пак не изключвам ново поевтиняване до края на годината, особено при по-лоши данни за сезон 2006 година.
М.П.: За последната една година акциите на Златни пясъци загубиха около 40% от стойността си и се търгуват под счетоводната им стойност. Очакванията са след края на туристическия сезон при добри финансови резултати в отчетите за третото и четвъртото тримесечие цената му да достигне 15 - 15.50 лева.

НЕОХИМ АД
Н.К.: Общо взето, дружеството се представя много добре. Но играта донякъде зависи и от държавата заради доставките на газ. Има потенциал за растеж между 5 и 10% до края на годината.
Г.Т.: Благоприятната пазарна конюнктура през последната година може да се окаже недостатъчна предпоставка, за да може дружеството да понесе сериозен скок на цената на природния газ. При умерено увеличение на стойността на суровината не очаквам сътресения в дейността на компанията. В този случай до края на годината е възможно поскъпване на акциите в рамките на 8-10 процента.
М.П.: Дружеството е с много добри финансови показатели и в последните години показва стабилен темп на нарастване на печалбата и приходите от продажба. Основният риск тук е свързан с промени в договора с Газпром и евентуално увеличение цената на газа. Очакванията са, че ако това не се случи, след кратка консолидация около 45 - 46 лв., цената да продължи да се покачва, но не със сегашните темпове.

ОРГАХИМ АД
Н.К.: Нещата ще се развиват аналогично на тези в Неохим АД. Там обаче негативното влияние около дълговете на предприятието отшумяха и е възможно Неохим АД да регистрира ръст на котировките.
Г.Т.: Конкуренцията в сектора на строителните материали се засилва с всяка година. Стратегията на компанията за сегментиране на произвежданите продукти засега дава похвални резултати. При добри данни по време на активния строителен сезон очаквам ръст от 5-7% до края на годината.
М.П.: Движението на цените на Оргахим се характеризират с определена сезонност. Бързите темпове на строителство в страната, непрекъснато обновяване на продуктовата гама и разширяване на дистрибуторската мрежа в чужбина, може да доведе до силно увеличение на приходите от продажби през второто и третото тримесечие и много добри финансови показатели. Нашите очаквания са ръст от около 15-20% до края на годината.

ПЕТРОЛ АД
Н.К.: Традиционно това е най-големият дистрибутор на горива в страната. Цените на акциите му обаче ще останат без промяна.
Г.Т.: Доскоро най-голямата компания в SOFIX. Най-интересното е, че ако дружеството се управляваше прозрачно, без непрекъснато пренасочване на печалби към останалите звена в структурата на Петрол холдинг, сегашната пазарна цена би изглеждала като коледна промоция. Огромна компания с печалба на средноголяма бензиностанция. Ако не се промени нищо в стратегията на мажоритарния собственик, котировките й едва ли ще тръгнат нагоре.
М.П.: Движението на цените на акциите на Петрол зависи основно от мажоритаря и неговите интервенции на борсата. След обявеното от собствениците преструктуриране и инвестиции в модернизация на бензиностанциите с цел оптимизация на разходите, можем да очакваме при добри финансови резултати в следващите отчети цена от 3.70-4.00 лв. в края на годината.

СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
Н.К.: Движението на акциите на това дружество ще се повлияе от продажбата на ЕРП на територията на курорта.
Г.Т.: Останало почти без активи, дружеството е изцяло зависимо от изхода на борбата между основния си акционер (държавата) и миноритарните собственици. Ако продажбата на ЕРП Слънчев бряг не бъде осъществена по пазарни цени, очаквам спад на акциите до края на годината с поне 10-15 процента.
М.П.: Настоящите цени на Слънчев бряг отчитат несигурността от продължаващите вече две години дела за продажба на ЕРП-то. Нашите очакавания са при забавяне на сделката котиравките на дружеството да се запазят в текущите граници- 17.50-19 лв., а при реализиране на продажбата да достигнат 20-22 лева.

СОФАРМА АД
Н.К.: Дружеството показва доста добри резултати, а има и добра дивидентна политика. Личното ми очакване е за ръст от 5 процента.
Г.Т.: Компанията вече е една от най-големите в индекса. Въпреки неуспешния опит за разширяване на дейността й извън България перспективите пред дружеството остават добри. Някои неприятни събития от последните седмици ще доведат до непредвидени разходи и до евентуален спад на приходите от продажби. Очаквам задържане на цената на Софарма около текущите нива.
М.П.: През последните години Софарма прилага амбициозна инвестиционна програма, обновява производството и мощностите, увеличава асортимента на произвежданите лекарства. В резултат от политиката на мениджмънта за прозрачност в управлението, дружеството се радва на високо доверие от страна и на българските и на чуждестранните инвеститори. Нашите очаквания са за плавно покачване на котировките до около 10 лева.

ЦКБ АД
Н.К.: Банката показва добри финансови резултати. Групата около ЦКБ също е доста агресивна напоследък, така че очакванията ми са за 10% ръст.
Г.Т.: Банката като че ли най-накрая започва да се ориентира в пазара на банкови услуги. Традиционните увеличения на капитала й също подгряват инвеститорския интерес и това ще задържи цените на акциите й на сравнително високи нива. Ръст от 10-12% до края на годината не изглежда невъзможен.
М.П.: Банката е сред най-ликвидните и атрактивните позиции на борсата в момента. Интересът към нея се дължи на бързите й темпове на развитие през последните години и факта, че е собственост на Химимпорт. Нашите очаквания са след осъществяване увеличението на капитала, цената на акциите на ЦКБ да достигнат 5 - 5.75 лева.

При така направените прогнози е съвсем възможно SOFIX да премине психологическата граница от 950 пункта още през октомври - ноември. Оттам превземането на кота 1000 вече ще изглежда като детска игра. Стига някоя черна котка да не мине през капиталовия пазар. А такива има доста - увеличението на лихвите в Еврозоната в Щатите, които пренасочват инвеститорите към инструментите с фиксирана доходност. А средствата за инвестиране в тях се изтеглят първо от борсите на развиващите се пазари. Все по-малко вероятната опасност от евентуалното отлагане на членството на България в Европейския съюз с една година също е актуална и все пак накара по-голяма част от играчите да я включат в своите сметки.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНДЕКСЪТ
Индексът SOFIX е създаден с решение на съвета на директорите на БФБ-София от 13 юни 2000 година. От 23 октомври същата година започва неговото официално изчисляване в реално време след всяка сключена сделка с акции на дружествата, включени в него. Сега това са 12 компании, но техният брой може да варира от 5 до 50. Индексът на БФБ-София представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден. Пазарната капитализация се определя като произведение от броя на емитираните акции и среднопретеглената им цена за деня.
В индекса се включват най-ликвидните емисии, търгувани на регулирания пазар, отговарящи на няколко условия. Емисиите трябва да са търгувани не по-малко от три месеца на регулиран пазар, а пазарната капитализация на дружествата да не е по-малка от 2 млн. лева. Друго изискване е броят на акционерите във всяко дружество да е над 500 души, а също така акциите трябва да са търгувани най-малко на 20% от борсовите сесии през последните три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във