Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КОЛКО ПЪТИ ЩЕ БИЕ КАМБАНАТА В БОРСАТА?

Колко пъти ще бие камбаната на борсата*? Около десет, като се има предвид, че толкова ще са компаниите, които ще станат публични до края на годината. Инвеститорите вече са в очакване на пазара да се появят акциите на Химимпорт, Хемус Ер, Адванс Екуити холдинг и още няколко компании. Това обаче със сигурност ще доведе до отлив на средства от сегашните позиции на инвеститорите, като според експерти е възможно най-сериозно да пострадат холдинговите дружества. Само емисията на Химимпорт ще изстиска поне 10 млн. лв. от останалите дружества на борсата, и то при положение че акциите му бъдат пуснати по 1 лев. Самият капитал на дружеството е почти 119 млн. лв. и то притежава акционерно участие в над 50 компании. Листването на Хемус Ер също се очаква с интерес, тъй като то е част от структурата на варненския холдинг. Засега пускането на акции на Химимпорт на борсата е в ръцете на Комисията за финансов надзор (КФН), която трябва да одобри проспекта на дружеството.
Първото дружество, което стана вече публично през второто полугодие на тази година, е ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис АД. Целта на компанията е да инвестира предимно в жилищни сгради. На 12 юли Ана Захариева, изпълнителен директор на ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис АД, би камбаната за пускането на акциите на компанията на борсата. Ценните книжа ще се търгуват на Неофициален пазар на акции. Емисията е на стойност 11.038 млн. лв. и е разделена на същия брой акции с номинална стойност 1 лев.
Комисията за финансов надзор пък одобри проспекта за първично публично предлагане на акциите на Адванс Екуити Холдинг. Емисията е в размер на 10 млн. обикновени акции с емисионна стойност 1 лв. всяка. Те се издават в резултат на увеличението на капитала на дружеството от 2 млн. на 12 млн. лева.
Следващото дружество, което се очаква да се появи съвсем скоро на борсата е Финтекско АД. За търговия на БФБ-София ще бъдат регистрирани 685 857 акции на компанията с номинална стойност от 1 лв. всяка една. Най-големият акционер в дружеството е Калиман-РТ АД.
Следващото събитие, което ще се чака с интерес от инвеститорите, е продажбата на 80.57% от капитала на Пловдив Юри Гагарин - БТ на борсата. Държавата се кани да пусне и интересен пакет от акции на Параходство Български морски флот, който също трябва да бъде раздържавен. Според прогнозите на пазара ще бъдат предложени 30% от капитала, които ще се продават срещу компенсаторки.
Специализирани Бизнес системи също ще стане публично дружество, като за това решение трябва да се вземе на редовното общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 21 юли. Капиталът на компанията е 1.5 млн. лв. и е разпределен в 30 хил. акции с номинална стойност 50 лева. Очаква се той да бъде увеличен на 8 млн. лева.
Първият български мобилен ТЕТРА оператор ПроУейв също планира да излезе на борсата, като предложи между 10 и 20% от акциите си за търговия. Първичното публично предлагане обаче едва ли ще стане факт до края на тази година.
Освен тези дружества БФБ-София се опитва усилено да привлече и други емитенти на борсата. През април изпълнителният директор на борсата Бистра Илкова представи плюсовете за публичните компании, като обяви, че са набелязани 200 дружества, с които се разговаря. Привличането на нови емитенти ще повиши интереса към капиталовия пазар у нас както на българските, така и на чуждестранните инвеститори. За това ще спомогнат и разместванията, които се правят на сегментите на борсата, за да може да се придобие по-ясна представа за дружествата, които се търгуват. В сряда пет компании бяха преместени в по-горен сегмент на Официален пазар. ДЗИ банк, Холдинг Варна А, Оргахим и Българска роза - Севтополис бяха включени в сегмент В, а книжата на Синергон Холдинг вече търгуват на най-високия сегмент А. Очаква се през ноември да бъде създаден и новият сегмент В на неофициалния пазар, на който ще се търгуват нисколиквидните емисии. Според списък, публикуван на сайта на БФБ-София, в новия сегмент ще бъдат преместени 194 емисии, което е над 50% от всички регистрирани компании.

* С камбанен звън се оповестява пускането на нова емисия за търговия на борсата

Facebook logo
Бъдете с нас и във