Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Кока-Кола" получи сертификат за инвестиция клас А

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция клас А на "Koka-Кола Юрпиън Партнерс Сървисис България" ЕООД. Снимка: Министерство на икономиката

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция клас А на "Koкa-Кола Юрпиън Партнерс Сървисис България" ЕООД за проекта "Разширяване на център за съвместни услуги", който ще се реализира в град Варна.

Борисов подчерта, че чрез инвестиционния проект се предвижда разширение на дейността на компанията и на мащаба на финансовия му център за споделени услуги. Размерът на инвестицията възлиза на обща стойност 4 200 753 лв. и ще бъдат разкрити нови 178 работни места.

Българско правителство работи много усилено за подобряване на инвестиционния климат, също така и за възможности за създаване на високо добавена стойност в секторите на услугите и производството. "България е фактор по три причини: финансова стабилност, подобряване на бизнес средата и създаване на устойчив икономически растеж," заяви Борисов.

Изключително положителен знак за развитието на икономиката на страната е увеличаването броя на новите проекти осъществявани в икономически дейности с висока добавена стойност и завършен цикъл на производство, поясни заместник-министърът на икономиката и добави, че това е пример за добрите възможности за инвестиции в България, оценени от местните и чуждестранни потенциални инвеститори.

"Компаниите които са се утвърдили в България продължават да реинвестират в голям обем, което се потвърждава от страна на Министерство на икономиката и от страна на международни камери," изтъкна Борисов и изрази своята благодарност към групата Кока-Кола, които имат нов проект в България за пореден път. По негови думи през първото полугодие на 2019 г. са издадени общо 18 сертификати, 15 проекта за клас А и 3 проекта клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите като от тях 8 проекта са във високотехнологични производства.

Общо 8 от 18 проекта са извън столицата, като от тях има 2 в общини с безработица над средната за страната, подчерта Борисов. Предвидените инвестиции възлизат на обща стойност 246.541 млн. лв. като се очаква разкриването на нови 2225 работни места и сертифицирането на нови 11 проекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във