Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Който търси, намира

Приватизационни страсти налегнаха управляващите в разгара на лятото. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол извади още две дружества от торбата си с намерение да приложи остатъчното държавно участие в капитала им на предстоящите централизирани публични търгове на БФБ-София.
Едното е
Олива АД - Кнежа
Основната му дейност е свързана с изкупуване на слънчоглед и с производство на сурово и рафинирано слънчогледово масло и на техните фракции експелер и шрот. Най-новият продукт на фирмата е белено слънчогледово сече (ядки). Предприятието е оборудвано с модерни немски, турски и белгийски машини, а технологичната линия за рафиниране е напълно автоматизирана. Тъй като е разположено в район, в който се добива основната суровина, това му позволява повече гъвкавост и кратки срокове при изпълнение на всяка поръчка.
Вътрешният пазар осигурява 43.39% от всичките му приходи от продажби. Фирмата работи и за износ. Партньорите й от Европейския съюз са изкупили 45.76% от продукцията й, а при клиенти от трети страни са отишли 10.49% от основните й продукти. Компанията е увеличила печалбата си от 473 хил. лв. през 2009 г. до 10.7 млн. лв. в края на миналата година. Основата за този резултат е ръстът на общите приходи от 255%, които достигат 102.017 млн. лева. Продажбите на продукция са осигурили 54.24 млн. лв., или 53.17% от всички парични постъпления във фирмата. И това е естествено, тъй като олиото е стока от първа необходимост и се консумира всекидневно. Разходите за дейността на Олива също са нараснали, но с по-малък процент, което е и причината за добрия финансов резултат.
Поради свиването на вътрешния пазар фирмата ще продължи да залага на експортно ориентираното производство и ще увеличава доставките към нови клиенти в Германия, Румъния, Италия, Македония, Гърция и Турция, става ясно от доклада за дейността й.
Основни акционери в предприятието са БилдКом ЕООД - София (с едноличен собственик на капитала Ангел Георгиев), което контролира 49.657% от общия капитал, и ПИК 2003 ЕООД - Оряхово (с едноличен собственик на капитала Михаил Николов), с дял от 49.499 на сто. Георгиев е изпълнителен директор на Олива. Държавата чрез Министерството на икономиката, енергетиката и туризма все още си пази 0.649% от акциите с право на глас. Още една малка част - 0.194%, са собственост на индивидуални инвеститори.
Полимерстрой АД - София
е специализирано в производството на полиетиленови оранжерии и сглобяеми метални конструкции. Министерството на земеделието и храните пази дял от 9.1% в капитала му. Мажоритарен акционер във фирмата е работническо-мениджърското дружество ПолимерСтрой-21 АД, което притежава 85.798% от книжата с право на глас. Група физически лица държат 5.102% от акциите му, а членът на съвета на директорите на Полимерстрой - Маргрет Ковачева, има дял от 1.42 на сто.
Заради свиването на дейността през 2009 г. предприятието е намалило почти три пъти приходите си и, естествено, приключва годината със загуба от 49 хил. лева. В края на 2008 г. то все още е било на печалба от 80 хил. лева.
Справката в ДАКСИ показа, че акционерният капитал в ПолимерСтрой-21 е собственост на група физически лица. А Маринела Табакова и Николай Миладинов, които са съответно изпълнителен директор и председател на борда на директорите на Полимерстрой, притежават съответно 31.4 и 24% от общия капитал на мажоритарния акционер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във