Банкеръ Daily

Пари и пазари

Кои са губещите акции от SOFIX през първото тримесечие?

В края на първото тримесечие най-старият борсов индикатор на "Българска фондова борса" АД - SOFIX, се отчете с минимално понижение от 0.38% до 583.87 пункта. Седем бяха публичните компании от базата за изчисляване на измерителя, които поевтиняха в периода между януари и март.

Най-много изгуби от стойността си акциите на технологичната компания "Сирма груп холдинг". Тя е единствената, която поевтиня с двуцифрен процент (минус 11.97%). Явно повишаващите се приходи от дейността и нетна печалба за миналата година не направиха впечатление на инвеститорите. Върху анализите и решенията им по-скоро натежа неуспешното публично предлагане на 39 573 679 акции от увеличаването на капитала на фирмата. Търговията с книжата на "Сирма груп" започна годината при цена от 0.91 лв. за един брой (при номинал от един лев), а приключи периода при 0.802 лева.

Поевтиняха още и акции на "Адванс Терафонд" АДСИЦ (-2.51%), "М+С хидравлик" (-0.65%), както и три от бившите приватизационни фондове - "Холдинг Варна" (-1.46%), "Стара планина холд" (-6.92%) и "Индустриален холдинг България" (-3.85%).

Най-поскъпващата емисия

На обратния полюс бяха книжата на "Доверие Обединен холдинг". Новините през периода вдъхновяваха инвеститорите и те се напреварваха да сключват сделки с тези акции. Една от основните причини за това беше и покупката от дъщерното дружество на бившия приватизационен фонд - "Доверие инвест" ЕАД, на 3 173 751 броя акции или 63.8865% от капитала на втората по големина банка в Молдова - "B. C. Moldindconbank" S.A. В крайна сметка акциите на "Доверие ОХ" добавиха 67.21% към стойността си от началото на годината и в края на март за тях се плащаха по 2.525 лв. за един брой.

Капиталът на "Доверие Обединен холдинг" АД е в размер на 18 736 099 лева, разпределен на 18 736 099 броя акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев. Книжата му се търгуват на Основен пазар BSE, Сегмент акции "Standard".

Общият броя на акционерите на "Доверие Обединен холдинг" АД е 147 303, като 53 от тях са фирми с дял от 57.93% от капитала, 147 250 са индивидуални инвеститори, които са собственици на 42.07% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във