Банкеръ Daily

Пари и пазари

Кофас: Очаква се вълна на фалити в САЩ заради COVID-19

Епидемията от COVID-19 засегна САЩ осезаемо. Според предвижданията на експертите от международната фирма за кредитно застраховане и оценка на
риска "Кофас", БВП на страната ще се свие с 5.6% през тази година, а през 2021 г. ще се възстанови едва с 3.3 на сто. Тази прогноза ще се промени, ако има нова пандемична вълна. На фона на тази икономическа криза, спадът на БВП се очаква да бъде последван от увеличение на подадените заявления за несъстоятелност. Към момента е налице спад, но броят на компаниите, които търсят защита от кредиторите рязко се е повишил (с 48% спрямо месец май на предходната година). В по-дългосрочен план обаче се очаква увеличение на компаниите в несъстоятелност - 43% към края на 2021 г. спрямо края на миналата година.

Според Пламен Димитров, управител на "Кофас България", все още не знаем това доколко ще засегне българските компании, които търгуват със САЩ. Към момента няма такива индикации, но е важно в тази ситуация те да предприемат превантивни действия за защита на плащанията си.

Освен това, според оценките на кредитния застраховател, "зомби" компаниите, които през последното десетилетие са се разраснали дотолкова, че представляват повече от 6% от фирмите през миналата година, могат да бъдат подтикнати към фалит през следващите месеци. Броят на предприятията в затруднено положение също може да се увеличи в резултат на натрупан дълг.

Фалитите в САЩ през последните месеци

От 2019-а насам се наблюдава първото годишно повишение на фалитите след кризата през 2009 г., като през миналата година производството се повиши с 2.5% спрямо 2018-а. Данните, публикувани след първото тримесечие на тази година, посочват, че след скок от 21% през януари, броят на производствата по несъстоятелност започна да намалява до идването на февруари. Както и в Европа, мерките за подкрепа на корпоративната ликвидност, поведението на компаниите - длъжници, заедно с временното спиране на работата на съдилищата, обясняват тази тенденция. Въпреки това, до момента, в който шокът върху икономиката се разпространи, може да се очаква вълна от фалити. Най-уязвими в тази ситуация са секторите на въздухоплаването, търговията на дребно, автомобилната промишленост и енергетиката.

Фалити и "зомбиране" заплашват задлъжнелите компании

"Зомби" компаниите, които продължават да оперират въпреки несигурната платежоспособност и рентабилността на капитала си, също могат да бъдат подтикнати към фалит през следващите месеци. Още по-важното е, че с повишаването на броя компании, които са принудени да осигурят допълнително средства за финансиране, за да се справят със реализираните загуби, се повишава заплахата от увеличаване на дружествата в затруднено положение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във