Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КНИЖАТА СТАВАТ ВСЕ ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛНИ

Българските държавни ценни книжа (ДЦК) стават все по-привлекателни за инвеститорите. От началото на годината досега цените им паднаха драстично и това е основната причина на сцената на вторичния пазар на ДЦК да се появят и купувачи.
Така например цената на последната десетгодишна емисия от книжа с падеж януари 2016 г. в началото на годината се търгуваше на цени от 98.30 лв. за 100 лв. номинал. В момента цената им е 91.8 лв., или с 6.6% по ниска. През призмата на годишната възвръщаемост, която е обратнопропорционална на цената, те са се търгували на нива от 3.71% преди пет месеца и на 4.56% в момента.
Има ли още потенциал тази цена да намалее?
За да си отговорим на този въпрос, нека си припомним, че цената на десетгодишните немски държавни ценни книжа, които в момента са основен измерител на цената на държавен дълг с такава срочност, се понижи от началото на годината. От 102 евро за 100 евро номинал през януари в момента те се договарят при 95.75 евро, или точно с 6.18% по-ниско. Трябва да се отчете и фактът, че в момента основните лихви на водещите икономики в света - на САЩ и на обединена Европа - са в подем. Тази на Щатите се повиши от 1% (на каквото ниво се задържа от юни 2003 до юни 2004 г.) до 5%, с каквато стойност е от средата на тази седмица. Очакванията са тя да достигне до 5.5 на сто. В същото това време основната лихва на Европа престоя на кота 2% от юни 2003 до декември 2005 година. В момента, в резултат на две последователни вдигания, тя е на ниво 2.5% с очаквания да достигне 3 на сто до края на настоящата година.
Това движение на цената на книжата надолу, разбира се, не е необратимо, но докъде ще спрат, е трудно да се предвиди. В момента цените на родните книжа са достатъчно ниски. Така например емисия в евро, емитирана на вътрешния пазар с падеж 2018 г., се договаряше при 122 евро за 100 евро в началото на годината и при 113.3 евро в момента. Според част от участниците на пазара вече идва моментът портфейлите с книжа да се пълнят. Една от печелившите дългосрочни стратегии е това да започне отсега, с идеята да се постигнат положителни ценови разлики поне през следващата година.
За реализиране на това начинание спомага и отличната ликвидност на нашия междубанков паричен пазар. Банките разполагат с 1.4 млрд. лв. по сметки при Българска народна банка (БНБ). Те са предостатъчни за покриване на критериите за поддържане на минимални задължителни резерви. Лихвите по еднодневните депозитни сделки, които като обем заемат до 95% от всички договорени през деня сделки се движат плътно около 2.6%, на каквито нива се договарят и депозитите в евро на международните финансови пазари. Изключение направи търговията през първите два дни на миналата седмица, когато овърнайт лихвите по еврото се сринаха до 2.3 процента. Главната причина за това беше, че в края на периода за регулация на резервите в Европа, изтичащ на 9 май, големите банки вече бяха съумели да натрупат достатъчно свръхрезерви.
На дилърите, опериращи на паричния пазар у нас, през първите дни на следващата седмица ще им се отвори работа предвид крайните срокове юридическите лица да внесат дължимите от тях месечни вноски по ДДС и данъка върху печалбата си. По разчет на Министерството на финансите в периода от 10 до 18 май се очаква по единната им бюджетна сметка, поддържана единствено в БНБ, да постъпят точно 400 млн. лева. Тази сума всъщност е чист разход за банките и със сигурност ще даде негативно отражение върху движението на лихвите у нас. Очакванията ми са достигане на нива с малко по-високи от тези в Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във