Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КЛЮЧЪТ КЪМ ОЖИВЛЕНИЕТО Е В ПУЛ ЕНЕРГЕТИКА

ТЕЦ Марица 3 ЕАД ще удвои броя на акционерите си най-късно до 19 юни - това стана ясно, когато стартира продажбата на акции от дружеството на приватизационния борсов сегмент. Това ще стане в понеделник (21 април) при начална продажна цена на една акция 1080 лв., платими с компенсаторни инструменти. Всичките 45 913 акции, представляващи 49% от капитала на дружеството, ще се продават неделимо. При първоначалната цена, на която ще се предлага пакетът, ще бъдат необходими почти 50 милиона компенсаторки, за да бъдат закупени. Затова е сигурно, че през следващата седмица, когато акциите ще се предлагат на максималната цена, до сделка няма да се стигне. Тя ще се сключи, когато цената на книжата се понижи до минималната - 250 бона за акция (според финансовия сайт Investor.bg). В този случай стойността в бонове е само два пъти и половина по-висока от счетоводната стойност на акциите в левове към към края на 2002 г. (102 лева). Когато настъпи този момент, за покупката на пакета ще са необходими само около 12 милиона бона, а те вече са събрани. От годишния финансов отчет на ТЕЦ-а се вижда, че през изминалата 2002 г. е имало подготовка за приватизация. Приходите на ТЕЦ Марица 3 за 2002 г. са спаднали с 44.4% - до 12.965 млн. лв., печалбата от 1.521 млн. лв. се е стопила до 91 хил. лв., а задълженията към доставчици и клиенти са нараснали от нула до 3.600 млн. лева. Независимо кой точно ще закупи пакета, тази сделка няма да окаже влияние върху пазара. Раздвижване на цените на компенсаторните записи по-скоро може да се очаква, ако условията за продажба на останалите акции от пул Енергетика (които се очаква да се появят на пазара до края на месеца) се определят на пазарен принцип. Но за тях, поне засега, изглежда няма купувач и е възможно все пак да бъдат пуснати и за продажба между широката публика. Сравнително лошите им финансови резултати и пълната неяснота, която съпътства приватизацията им, обаче най-вероятно ще попречат акциите да бъдат реализирани на високи цени.Новината за качването на акциите от пул Енергетика на приватизационен сегмент не повлия много на нивата на търговия през изминалата седмица - ефектът от нея отдавна е калкулиран в цените. Компенсаторните платежни средства леко поскъпнаха, като търговията се задържа основно в границите между 23.15 и 23.40 процента. През следващата седмица търговията ще се активизира, но значително покачване на цените е малко вероятно, тъй като повечето основни търговци с компенсаторни бонове и записи са натрупали огромен компенсаторен ресурс и само появата на нов участник в надпреварата за някой от пакетите би довела до по-резки колебания на цените и значителни по обем прехвърляния.

Facebook logo
Бъдете с нас и във