Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КИТАЙ СЕ НАСОЧВА КЪМ ВАЛУТНА КОШНИЦА

Китайската национална банка обяви на 21 юли насоките на бъдещата си финансова политика. Както винаги, когато има изявления, свързани с поведението на юана или с паричната политика на страната, влиянието върху международните пазари е силно и предизвиква хаотични движения. Една от конкретните промени, обявени от националната банка, бе повишаването на основната лихва с 0.50 процента. Целта е инфлацията да се поддържа в рамките на планираните нива в икономиката, след рекордните 5.3% през август 2004-а.В допълнение Китайската национална банка планира мерки, свързани с ценовото определяне на юана спрямо останалите валути. Този проблем беше дежурна тема на всяка среща на Г- 8, както и постоянен обект на коментари на анализатори и на висши политици, особено от САЩ. Търговският дефицит на Съединените щати спрямо Китай нарасна до рекордните 162 млрд. долара през миналата година, а очакванията са през тази да достигне до 225 млрд. долара. Китайската национална банка изкупува долари от вътрешния пазар, получени в резултат от реализирания от производителите износ. По този начин в икономиката се вливат юани и същевременно се ограничава ефектът от намаленото държавно финансиране.Една толкова голяма икономика като китайската оказва силно влияние върху състоянието на отделните сегменти на вътрешния и международния финансов пазар. Размерът и управлението на валутния резерв имат ефект върху валутния пазар, пазара на ценни книжа особено на тези деноминирани в долари и оттам - върху пазара на акции. Курсът на юана спрямо долара пък би следвало да се движи в определени ценови граници с позволени процентни отклонения. Излизането от тези ценови ограничения има опасно влияние върху страната, която е нетен вносител - а именно САЩ.Нов елемент в случая е по-ясно декларираната позиция от страна на Китайската национална банка за свързването на юана към кошница от валути, вместо единствено към щатския долар. Мотивът е, че по този начин ще се избегне чувствителността на курса спрямо ценовите флуктуации на долара и останалите валути и ще се разпредели влиянието на цените на енергоносителите.Можем да очакваме, че на дневен ред е коментираното през 2003 г. евентуално разпределение на валутите в китайската кошница, а именно: 25% в японски йени, по 20% в щатски долари и евро и 35% - във валути на други азиатски страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във