Банкеръ Daily

Пари и пазари

Кипърската фирма "Потамиро лимитид" иска да придобие контрол в "София Хотел Балкан"

Кипърската фирма "Потамиро лимитид" е уведомила Комисията за защита на конкуренцията за намерението си да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол в "София Хотел Балкан" чрез контролираните от нея дружества – "Наранджила Къмпъни" и "Бандола Пропъртис Лимитид", съобщиха от надзорния орган.
Търговската дейност  на регистрираната в Либерия "Наранджила Къмпъни" е свързана с придобиване на дялово участие в други търговски дружества и правни образувания.
Регистрината на малшалските острови "Бандола Пропъртис Лимитид" се занимава с придобиване на дялово участие в други търговски дружества и правни образувания, предоставяне на заеми на свързани лица.
Петзвездният хотеб "София Хотел Балкан" АД в центъра на столицата предлага хотелиерски услуги.
Според уведомлението от "Потамиро лимитид" не се очаква операцията да окаже въздействие върху нито един продуктово-географски пазар в страната.
Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.
В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.
Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на съобщението, като бъде подкрепено със съответни доказателства.
От комисията си запазват правото да се произнесат с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, уточняват от регулатора.

На 1 юни и бил сключен договор за прехвърляне на акции по силата на който "Потамиро лимитид" - Кипър ще придобие 500 поименни акции от капитала на "Наранджила къмпани" - Либерия, представляващи 100% от капитала на последното. От своя страна "Наранджила къмпани" е едноличен собственик на 500 поименни акции от капитала на "Бандола пропъртис лимитид" - Маршалски острови или 100% от последното. В същото време "Бандола пропъртис лимитид" притежама 4 605 459 обикновени поименни акции с право на глас от общото събрание на "София хотел Балкан" АД, представляващи 87.49% от капитала на хотела в София.

"Потамиро лимитид" вече е представило уведомление в Комисията за защита на конкуренцията за планираната концентрация. Изпълнението на договора ще зависи от издаването на разрешение от антимонополния орган.

"София Хотел Балкан“ е част от "Luxury Collection" на световната хотелска верига Marriott.
"Бондола Пропъртис" е най-големият акционер в софийския хотел. Дял в дружеството има и кипърската "Кокари", собственост на Йоанис Даскалантонакис, който пък е представляващ "София Хотел Балкан".

Facebook logo
Бъдете с нас и във