Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН спря плановете на "Слънце Стара Загора - Табак" да строи нов завод за тютюневи изделия

Комисията за финансов надзор е задължила публичното дружество "Слънце Стара Загора - Табак" АД да не взема решения по точките 1 и 2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което се е състояло на 13 май, съобщиха от компанията. Става въпрос за покупката за недвижим/и имот/и с цел изграждане на нов завод за производство на тютюневи изделия - цигари и рязан тютюн и за определяне на представители на дружеството, които да сключат сделката. Мотивът на мениджърите на "Слънце Стара Загора - Табак" е, че с тази инвестиция ще се обезпечи безпроблемното продължаване на дейността, нейното разрастване и евентуално диверсифициране.

При това положение акционерите са взели съответните решения само по останалите точки в дневния ред. Те са преизбрали членовете на съвета на директорите - Милен Тодоров, Диана Бонева-Кършакова и Моника Петрова, за нов мандат от три години. И са определили месечно възнаграждение на всеки един от мениджърите в размер на една минимална работна заплата за страната.

Припомняме, че капиталът на "Слънце Стара Загора Табак" бе увеличен от 1 177 860  лева на 2 827 860 лева чрез издаване на нови 1 650 000 обикновени акции, всяка една с номинална стойност  един лев и емисионна стойност 10.80 лева. Решението бе взето на заседание на съвета на директорите през февруари.

В края на 2018-а бившият приватизационен фонд "Сила холдинг" АД контролира 61.74% от акциите с право на глас в общото събрание. "Централна кооперативна банка" има дял от 7.31%, а други фирми и индивидуални инвеститори си поделят съответно по 24.52% и 2.66 на сто. Нито един от членовете на съвета на директорите не притежава акции в дружеството, което управлява.

Facebook logo
Бъдете с нас и във