Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН спря евтините мениджърски акции в "Котлостроене"

Акционерите на софийската фирма "Котлостроене" АД се съобразиха с препоръката на Комисията за финансов надзор от 3 декември да не гласуват решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК. То бе поредното публично дружество, което подготвяше издаването на акции в полза на мениджърите си.

Това трябваше да стане на извънредното общо събрание на акционерите на 12 декември. Решението предвиждаше да се вземе решение за увеличаване на капитала от 237 588 лева на 239 963 лева чрез издаване на 2375 обикновени поименни безналични книжа (или 1% от сегашния брой), всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна цена 3 лв. за един брой. Право да запишат от новите акции имаха всички членове на съвета на директорите и прокуристът на "Котлостроене" АД към датата на общото събрание. В момента в борда са: Иван Ангелов Тодоров - председател, Станислав Стайков - изпълнителен директор, Христо Илиев - заместник-председател, и "Дом за Вас Инженеринг" ЕООД. За своята дейност през първото полугодие мениджърите са получили 52 731 лева като възнаграждение, 7548 лева осигуровки, и 360 лева ваучери.

През последната година акциите на "Котлостроене" АД са се търгували на "БФБ-София" в ценовия диапазон между 15 и 15.50 лева за един брой. Последната сключена сделка (на 16 септември тази година) е била при 15 лева за дял. Така че предлаганата в момента емисионна цена от 3 лв. е доста под последната борсова котировка.

Основният актив на дружеството, което е специализирано в производство и монтаж на парни и водогрейни котли, е голям парцел до ТЕЦ "София", зад Централна гара, близо до надлез "Надежда" в София. Площта му е около 100 декара (около 100 000 кв. м). Основните акционери към края на юни са бившият приватизационен фонд "Фаворит холд" АД с дял от 77.59% и "Аутобохемия" АД с 9.57% от книжата с право на глас.

"Аутобохемия" АД е дружество, специализирано в продажби посредством финансов лизинг на леки автомобили с марка SKODA. Иван Ангелов Тодоров е председател на неговия съвет на директорите.  

В последните месеци имаше опит за издаване на акции по член 112, ал.3 от ЗППЦК (т.н. мениджърски акции) и от "Хидропневмотехника" АД, но той също бе спрян от Комисията за финансов надзор. При "Спиди" АД, "М+С Хидравлик" АД и "ЕМКА" АД обаче процедурата мина.

Висока степен на риск за предприятието има от намаляването на търсенето на изделия от основната продуктова номенклатура на фирмата или отказ от готово изделие, както и от засилващото се текучество от квалифицирана работна ръка. Несигурност за дейността на фирмата до края на годината ще създава и спадът на покупателната способност клиентите й.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във