Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КФН СЕ МЕСТИ ДО 20 МАЙ

Комисията за финансов надзор (КФН) ще се премести в нов дом до 20 май тази година. Това заяви говорителят на комисията Милчо Стоименов. В сегашната сграда на КФН, която се намира на пл. Св. Неделя, ще се нанесе Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. КФН пък ще отиде на улица Шар планина, където ще разполага с приблизително същата квадратура, но предимството на новия й адрес е, че има гаражи.
КФН издаде разрешение на УД Статус Капитал АД за организиране и управление на договорен фонд Статус Нови Акции. Това е първият договорен фонд на управляващото дружество, който е с рисков профил. Дейността на фонда е насочена към инвеститори, търсещи по-висока доходност, но готови да поемат по-голям риск. До 90% от активите на Статус Нови Акции могат да бъдат инвестирани в български акции, както и от страните от Балканския полуостров. Комисията за финансов надзор вписа в регистъра си и още двама професионални инвеститори - Владислав Панев и Христо Миновски, с което техният брой нарасна до 21.
КФН вписа увеличенията на капитала на Стопанска и инвестиционна банка АД и Синергон Холдинг АД. Капиталът на банката се увеличава ефективно от 56 млн. на 69.72 млн. лв., разпределен в 6.972 млн. акции с номинална стойност 10 лв. всяка. В подписката по увеличението са участвали 19 юридически и 38 физически лица. Общо 514 лица пък участваха в подписката по увеличението на капитала на Синергон Холдинг АД. Капиталът на компанията нарасна от 10.528 млн. на 12.609 млн. лева.
Комисията реши още да издаде нови лицензи на ИП СТС Финанс АД и ИП Маклер 2002 АД. С капитал от над 1.5 млн. лв. СТС Финанс е 19-ят инвестиционен посредник, който разполага с пълен лиценз, което означава, че той ще може да извършва всички предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително и поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. По данни на КФН капиталът на ИП Маклер 2002 е 490 888 лв. и той има среден лиценз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във