Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КФН С НОВ АДРЕС ОТ 22 МАЙ

Комисията за финансов надзор (КФН) ще има нов адрес от 22 май. Офисът на надзорния орган ще бъде на ул. Шар планина № 33, но е-mail адресите и телефонните номера на комисията ще останат същите. До 17 май КФН ще продължава да работи на стария си адрес на пл. Света Неделя № 6, където след това ще се нанесе Министерството на държавната политика при бедствия и аварии. Заради преместването е възможно да възникнат проблеми в комуникациите и по тази причина информацията, която инвестиционните посредници, управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми трябва да предоставят на комисията в този период, може да бъде подадена на 22 май.
На заседанието си от 10 май КФН реши да издаде на БенчМарк Асет Мениджмънт АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд БенчМарк Фонд-3. Портфейлът му ще се състои предимно от акции на български акционерни дружества със специална инвестиционна цел. Акциите на чуждестранни емитенти ще са до 50% от портфейла, а паричните средства ще са не по-малко от 10 на сто. Комисията издаде и нов лиценз на ИП СИИ Секюритиз АД. Посредникът ще разполага с лиценз от среден тип, като капиталът му трябва да е над 250 хил. лв. по всяко едно време. С това решение прелицензираните инвестиционни посредници станаха 43.
Комисията за финансов надзор поиска и допълнителна информация относно отмяната на ограниченията в допустимите отклонения на цената на Заводски строежи - Козлодуй АД за борсовата сесия в понеделник - 8 май. КФН ще поиска от БФБ-София мотивираното искане, въз основа на което е взето решението за премахване на ограниченията по позицията.
На 4 май от борсата съобщиха, че е получено искане от инвестиционен посредник да се отменят максимално допустимите граници, тъй като според последния отчет на дружеството счетоводната цена е значително по-ниска от цената на отваряне (15 лв. за брой към края на предходната седмица).
Според правилника на борсата за дружествата, търгувани на Неофициален пазар, допустимите граници са +/- 30% от цената на отваряне. На 8 май бяха прехвърлени 22 100 акции, или 17.4% от капитала на Заводски строежи - Козлодуй на цена от 4.10 лв. за брой в единична сделка между клиенти на ТБ Алианц България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във