Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КФН РЕГИСТРИРА ДВЕ НОВИ ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Комисията за финансов надзор регистрира на 19 юли две нови акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) - Трансинвестмънт АДСИЦ и Премиер фонд АДСИЦ. Трансинвестмънт ще инвестира във вземания по кредитни карти, издадени от банкови и небанкови институции в България. Акционери в дружеството са Петрол Холдинг АД със 70% и Пиреос Евробанк с 30 на сто от капитала. През изминалата седмица дружеството купи от Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД вземания на стойност 320 хил. лв., а покупната цена е 296 290 лева. Премиер фонд АДСИЦ бе вписан в публичния регистър в резултат на първоначалното, задължително увеличение на капитала от 500 хил. на 650 хил. лева. В началото на юни фондът закупи 10 398 дка земеделска земя в Априлци на цена 7.41 евро/кв. метър.
Комисията издаде лиценз и на Агро Финанс АДСИЦ за извършване на дейност инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти. Учредители на компанията са ЗПАД Булстрад АД - с 30%, ЗАД Булстрад Живот АД - с 20%, Ти Би Ай Кредит ЕАД - с 20 на сто, и Ти Би Ай Инвест ЕАД - с 10% от капитала.
КФН потвърди и проспекта за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации на Айбилд АД, които са на стойност 2 млн. евро. Дружеството бе вписано като емитент в публичния регистър на комисията. Облигациите бяха пласирани в края на март тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във