Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН проучва поглъщането на ДФ "Алфа SOFIX Индекс" от "Expat Bulgaria SOFIX ETF“

Подготвя се преобразуване на договорния фонд  "Алфа SOFIX Индекс", организиран от управляващото дружество "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД, чрез вливане в борсово търгувания фонд "Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF", от портфейла на фондмениджъра "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД. В тази връзка Комисията за финансов надзор е поискала допълнителна информация и документи за издаване на необходимото разрешение за тази процедура, съобщиха от регулатора.

В България има няколко индексни фонда. Два от тях са базирани върху представянето на SOFIX, който следи 15-те "сини чипа", които се търгуват на "Българска фондова борса" АД.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния индекс, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Той се търгува на "БФБ-София" и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA). Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните колективни схеми са регистрирани на борсата и акциите им се търгуват свободно на нея. При последната сделка на 1 октомври дяловете на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF се разменяха при 1.203 лева за един брой.

Договорният фонд "Алфа SOFIX Индекс" предлага публично своите дялове от август 2006 г. и е първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва структурата на основния борсов индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на "БФБ-София". "Алфа SOFIX Индекс" прилага пасивна инвестиционна стратегия, която е характерна за индексните фондове, като следва движението на пазара. 

В момента нетната стойност на активите на "Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF" е 8 210 675.92 лв. при издадени 11.3 млн. дяла. Нетната стойност на активите на един дял към края на септември е 0.7288 лева.

Нетната стойност на активите на "Алфа SOFIX Индекс" е 381 247.15 лв., а от началото но годината колективната схема е на загуба (-23.06%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във