Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН отписа от публичния регистър два фонда на "Алфа Асет Мениджмънт"

Комисията за финансов надзор отписа от публичния регистър два от договорните фондове, организирани от  управляващо дружество "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД, съобщиха от реглатора. Става въпрос за "Смарт Тех" (с предишно наименование "Алфа избрани акции") и "Алфа Индекс Имоти".

Договорният фонд "Смарт Тех" инвестираше основно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулиран пазар, основно в САЩ, Европа и Китай. Изборът на активи се определяше от потенциала за растеж и от дохода от лихви или дивиденти.  Дяловете му се предлагаха от април 2006 година.

"Алфа Индекс Имоти" е първият секторен договорен фонд на българския пазар. Той инвестираше в ценни книжа на компании (включително АДСИЦ и REITs), опериращи в сектора на недвижимите имоти.

Сега в портфолиото на управляващото дружество остава само един договорен фонд - "Алфа SOFIX Индекс", - първият индексен фонд на българския пазар. От февруари 2014 г. портфейлът му следва структурата на борсовия индекс SOFIX, който включва най-ликвидните и с най-висока капитализация компании, търгувани на "Българска фондова борса" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във