Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КФН ОТПИСА ОЩЕ ЕДНО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Комисията за финансов надзор (КФН) отписа от регистъра на публичните дружества Енергоремонт-Варна АД. Решението е на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност - Димана Ранкова. В началото на месеца трима акционери приеха предложеното търгово предложение от мажоритарния собственик Енергоремонт-Холдинг АД - 21.92 лв. за акция, с което той събра 100% от капитала на дружеството. Компанията се занимава предимно с основни и аварийни ремонти на електроцентрали, с производство на резервни части и оборудване. От регистъра на публичните дружества, воден от КФН, бяха отписани и ипотечните облигации, издадени от Централна кооперативна банка. Двете решения могат да бъдат обжалвани по административен ред.
КФН издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на нови пет дружества. Само едно от тях - Фронтиер Финанс АД, е с капитал надвишаващ 1.5 млн. лв., което означава, че той ще има възможност да извършва всички предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, както и да поема емисии и да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка. Останалите четирима посредници - Арго-Инвест АД, Фико Инвест ООД, Еврофорум ООД, КД Секюритис АД, разполагат с капитал между 253 и 597 хил. лв., което им предоставя т.нар. среден лиценз.
С взетото от надзора решение лицензираните инвестиционни посредници вече са 33. От тях 15 са с пълен лиценз, а 18 със среден.

Facebook logo
Бъдете с нас и във