Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН отписа облигации на Община Стара Загора

Комисията за финансов надзор е отписала от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа емисия облигации на Община Стара Загора в размер на 5 млн. лева. Това се вижда от решение на регулатора от 20 декември, подписано от зам-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ Владимир Савов.

Става въпрос за ценни книжа разпределени в 5000 броя обикновени, лихвоносни, неконвертируеми, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, необезпечени общински облигации.

От решението на регулатора се вижда, че облигациите са с номинална и емисионна стойност 1000 лева за всяка една и са емитирани на 31.05.2005 година. Матуритета на ценните книжа е 120 месеца, а датата на падежа им е 31.05.2015 година.

Решението на КФН може да бъде обжалвано в срок от 14 дни, считано от 20 декември 2016-та.

Facebook logo
Бъдете с нас и във