Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН отне лиценза на „Алфа асет мениджмънт“

Комисията за финансов надзор отне издадения на „Алфа асет мениджмънт“ през февруари 2006 година лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. Искането е от мажоритарния собственик на компанията „Финансиа груп“ АД. „Алфа Финанс холдинг“ пък е мажоритарен собственик на "Финансиа Груп". Тези компании пък се контролират от Иво Прокопиев. Така бизнесменът излиза от пазара за управление на активи у нас.

В началото на тази година приключи вливането на първия индексен фонд у нас - "Алфа SOFIX Индекс", в единствения в България борсово търгуван фонд, който също следва представянето на основния индекс - "Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF", от портфейла на фондмениджъра "Експат асет мениджмънт" ЕАД.

В портфейла на „Алфа асет мениджмънт“ бе и първият секторен договорен фонд у нас -"Алфа Индекс Имоти", който инвестираше изключително в ценни книжа на компании, работещи в сектора на недвижимите имоти (земеделска земя, жилищни, офисни, търговски и логистични площи), приети за търговия на регулираните пазари в страната и в чужбина, вече не е на пазара. Съветът на директорите на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД - компанията майка, взе решение за спиране на обратното изкупуване, издаването и продажбата на дялове на фонда, считано от 21 февруари тази година, и за прекратяване на фонда и за неговата ликвидация.  

През юни миналата година Комисията за финансов надзор отписа от публичния регистър "Смарт Тех" (с предишно наименование "Алфа избрани акции"). Договорният фонд инвестираше основно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулиран пазар, основно в САЩ, Европа и Китай.

Така "Алфа асет мениджмънт" остана без договорни фондове в портфейла си, което е и основанието за връщане на лиценза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във