Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН одобри проспекта за увеличение на капитала на "Еврохолд"

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане.

Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспекта за увеличение на капитала на най-големия публичен холдинг в България и една от водещите независими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - "Еврохолд". През март от компанията обявиха, че тя ще увеличи капитала си с емисия нови акции на "Българската фондова борса" АД

Тази процедура ще позволи на холдинга да акумулира до 100 млн. евро собствени средства чрез емисия нови акции на "Българската фондова борса" АД. "Еврохолд" ще предложи за записване 79 010 240 нови безналични, поименни, непривилегировани акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 2.5 лв. всяка, а капиталът ще нарасне от 197 525 600 на 276 535 840 лева.

Акумулираните средства ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане.

Придобиването на дружествата на "ЧЕЗ Груп" е част от стратегията на "Еврохолд" за навлизане на нови регулирани пазари в Югоизточна Европа и за създаване на водеща регионална ютилити компания. Очаква се сделката да бъде приключена в рамките на първото полугодие, като финансирането вече е осигурено и преди увеличението на капитала ва "Еврохолд".

Чешката група притежава у нас: "ЧЕЗ България" ЕАД, "ЧЕЗ Електро България" АД, "ЧЕЗ Разпределение България" АД, "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, "ЧЕЗ ИКТ България" ЕАД, фотоволтаичния парк "Фри Енерджи Проджект Орешец" и дружеството за производство на електричество от биомаса "Бара Груп".

Мениджър на публичното предлагане на новите акции ще е водещият инвестиционен посредник в България - "Евро-Финанс" АД, а единствено в качеството й на финансов консултант по емисията е ангажирана Renaissance Capital.

През седмицата стана от "Еврохолд" съобщиха, че компанията е възложила на J.P. Morgan AG да е водещ и ексклузивен мениджър при структурирането на дълговото финансиране на сделката с "ЧЕЗ Груп".

"Еврохолд България" АД е водеща независима финансова и застрахователна група в Централна и Югоизточна Европа и най-големият публичен холдинг в България по приходи. Компанията развива дейност в застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи.

Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. От началото на тази година книжата таа "Еврохолд" са добавили 83 стотинки към цената си на БФБ и към момента те струват по 2.50 лева за един брой. А това оценява компанията на 493 814 000 лева.

"Еврохолд" е собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, една от големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. "Евроинс Иншурънс Груп" АД оперира в 11 европейски страни, като притежава застрахователни дружества в България, Румъния, Северна Македония, Украйна, Грузия, Русия и Беларус. Групата развива дейност още в Гърция и Полша, като извършва и нишови операции в Испания и Италия. "Евроинс Иншурънс Груп" АД обслужва 4 млн. клиенти и има над 3000 служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във