Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН: Няма сигнали от ощетени клиенти на ИП "КТБ"

Дебатите в парламента днес разпалиха още страстите по мерките за решаване на проблема с Корпоративна търговска банка. Депутатът от парламентарната група на БСП Георги Кадиев обяви от трибуната, че заради случилото се с банката на Цветан Василев оставки трябва да има и от Комисията за финансов надзор.

Във връзка с това изказване на народния представител, че комисията носи отговорност за "КТБ" АД в качеството й на инвестиционен посредник, от регулатора излязоха със свое становище по въпроса.

"КФН осъществява надзор и носи отговорност за дейността на всички инвестиционни посредници, в това число и за "КТБ" АД. Финансовите инструменти на клиенти, които са били поверени на "КТБ" АД, в качеството й на инвестиционен посредник, са изцяло налични и клиентите могат да се разпореждат с тях. Те са защитени по закон и във всеки един момент на специалния надзор, клиентите на инвестиционния посредник "КТБ" АД са могли и могат да прехвърлят финансовите си инструменти при друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централния депозитар.

В КФН няма сигнали от ощетени клиенти на инвестиционния посредник "КТБ" АД. Инвестиционните посредници изпълняват клиентски нареждания за покупка на ценни книжа и управление на портфейли по възлагане на клиента. Съгласно чл. 34 от Закона за пазарите на финансови инструменти инвестиционният посредник не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти.

В изказването на г-н Кадиев, отново превес взема манипулативното политическо говорене, което цели да внесе объркване, паника и недоверие към финансовите институции, в това число и инвестиционните посредници. Подобни изказвания, издават некомпетентност, непознаване на законите и правомощията на институциите, което е недопустимо за народен представител."

Припомняме, че Корпоративна търговска банка притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник още от октомври 1997 година. Както повечето брокери, организирани от кредитна институция, дружеството не сключва много сделки с ценни книжа, но често в статистиката на "БФБ-София" е сред тези, които отчитат най-голям оборот от покупко-продажби с ценни книжа.

Както в."БАНКЕРЪ" вече е писал, с решението на БНБ са преустановени всички операции на КТБ като банкова институция и инвестиционен посредник. Пред лицата, ползващи услугата на банката като инвестиционен посредник, са на разположение няколко опции. Едната е да изчакат евентуалното възстановяване на операциите в банката, а другата е да потърсят услугите на друг инвестиционен посредник. Тук следва да отбележим една особеност за лица, притежаващи акции на подсметка в КТБ като обслужващ инвестиционен посредник. По тези книжа в регистрите, водени от "Централен депозитар", титуляри са самите клиентите и те мога да прехвърлят книжата си към лична сметка или към сметка на друг, избран от тях инвестиционен посредник без ограничения.

Поради спрените права, КТБ не може да се осъществяват сделки на "БФБ-София" чрез нея. Притежаваните акции от клиенти на КТБ могат да се прехвърлят към друг инвестиционен посредник, с който въпросните лица имат сключен договор за  брокерски услуги. Необходимо е да уведомят КТБ за това действие, както и посредника, при който ще се получат трансферираните акции. Таксите за прехвърляне зависят от индивидуалните тарифи на посредниците, като при повечето тези операции са без такса.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във