Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН: Не се дължат такси за потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа

Дружествата са освободени от тази такса до края на 2020 година, съобщиха от надзорния орган, аправляван от Карина Караиванова.

След влизането в сила на новата тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор, от началото на 2018 година често се налага да бъдат връщани на емитенти внесени от тях  такси за разглеждане на проспекти. Това съобщиха от регулатора. В тази връзка КФН напомня на емитентите и на инвестиционните посредници, че като мярка за подкрепа на капиталовия пазар в България не се събират такси от финансовия надзор в случаите на:
 
- потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа;
- за издаване на потвърждение на документ за ценните книжа и резюме по чл. 82а ЗППЦК;
- за издаване на потвърждение на базов проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК;
- за издаване на потвърждение на допълнение към проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл.85 ЗППЦК.
 
За тези производства по потвърждения на проспект за публично предлагане на ценни книжа няма да бъде събирана такса от Комисията за финансов надзор  до края на 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във