Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН не одобри офертите за изкупуване акциите на ЧЕЗ фирмите

Комисията за финансов надзор издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Йистърн Юръпиън Електрик къмпания“ Б.В., Кралство Нидерландия, за закупуване акциите на миноритарните акционери в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и в „ЧЕЗ Електро България“ АД, съобщиха от регулатора.

Припомняме, че Комисията за защита на конкуренцията разреши на дружеството да закупи мажоритарните дялове в двете дъщерни фирми от групата на „ЧЕЗ“. В резултат на това възникна и задължението на  „Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани“ да отправи търгово предложение към по-малките притежатели на ценни книжа от ЕРП компаниите.

Търговият предложител притежава пряко 1 291 760 обикновени акции, представляващи 67% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение“. Мажоритарният собственик иска да изкупи книжата, които не притежава – 636 240 броя (33%), по 278.88 лева всяка.

„Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани“ Б.В. закупи 3350 обикновени акции, представляващи 67% от капитала и гласовете в общото събрание на „ЧЕЗ Електро България“. Офертата от мажоритарния собственик сега е за останалите 1650 обикновени акции или 33%, които не притежава. Цената за една акция е 26 070 лева или или общо близо 43.02 млн. лева.

„Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани" Б.В. не предвижда промени в дейността на двете дружества или в стратегията  в близките години.

 Непряк собственик на 100% от капитала на „Ийстърн Юръпиън Електрик къмпани“ Б.В. е „Еврохолд България“ АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във