Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН даде ход на търговото предложение за акциите на "Спиди"

Комисията за финансов надзор (КФН) е разрешила публикуването на търговото предложение от френската „Геопост“  да закупи  4 043 640 броя акции (но не по-малко от 2 419 929 броя)  от капитала на "Спиди“ АД от останалите акционери на дружеството. Това съобщи  регулатора. Предлаганата цена за акция е 58.67 лева. Срокът за приемане на търговото предложение е 28 дни от деня, следващ датата на публикуването му.

През януари  "Геопост" С.А. съобщи , че е взето решение компанията да упражни своите договорни права и да изиска "Спиди груп" АД да продаде (респективно да осигури продажбата) на "Геопост" на такъв брой акции на "Спиди" АД, които представляват 45% от издадените и регистрирани акции на дружеството, съобщиха от куриерската фирма.

Покупко-продажбата на акциите, предмет на опцията за придобиване, ще бъде осъществена  чрез доброволно търгово предлагане, проектът за което бе внесен от "Геопост" и одобрен от Комисията за финансов надзор.

В момента "Геопост" притежава 24.81% от книжата с право на глас на "Спиди". Французите отправят търгово предложение за изкупуване на до 4 043 640 акции или 75.19% от капитала, но не по-малко от 2 419 929 акции, от останалите акционери в  куриерската фирма.  

Съгласно рамков инвестиционен договор между "Геопост" и "Спиди груп" от 2014 г. французите имат право  да упражнят "кол опция", с която да придобият допълнително 45%  от акциите с право на глас на "Спиди" от мажоритарния собственик "Спиди груп" (65.09%). Тя е валидна до 31 януари 2021 година. И в изпълнение на тази "кол опция" французите отправят търгово предложение за всички непритежавани от тях акции на "Спиди". 

Не се предвиждат промени в основната дейност на "Геопост" и "Спиди". 

Валери Мектупчиян,  изпълнителен член на съвета на директорите на "Спиди" АД, който  притежава непряко, а като мажоритарен собственик  контролира чрез "Спиди Груп" 3 500 367 от  акциите  на куриерската фирма  заяви, че най-вероятно  търговото предложение на "Геопост" С.А. (Франция) ще бъде прието.

Днес търговията на акциите на "Спиди" АД на БФБ започна  при цена 70.50 лева за един брой, което формира оценка за  куриерската фирма от  379 122  140 лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във