Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Кей Би Си Асет Мениджмънт" НВ - клон България преобразува фондове

Комисията за финансов надзор е вписала промяната в регистъра си.

Комисията за финансов надзор е отписала договорните фондове:

-"ОББ Премиум Акции",

-"ОББ Патримониум Земя",

-"ОББ Глобал Фарм Инвест",

-"ОББ Платинум Евро Облигации",

-"ОББ Балансиран Фонд",

-"ОББ Глобал Дивидент",

-"ОББ Глобал растеж",

"ОББ Глобал Детски фонд",

и емисиите дялове на фондовете, от регистрите на регулатора. Всички те се управляват от "Кей Би Си Асет Мениджмънт" НВ - клон България, опериращ под търговската марка “ОББ Асет Мениджмънт”.

Решението на КФН е в резултат на приключило производство по преобразуване на договорните фондове чрез вливането им в договорен фонд „ОББ Платинум Облигации“ (с ново наименование договорен фонд „ОББ Платинум България“). Колективната инвестиционна схема се трансформира в захранваща схема на белгийския договорен фонд „Хорайзън Платинум Портфолио“, управляван от „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В.“, Белгия.

Инвеститорите са придобили дялове от приемащия фонд, уточняват от управляващото дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във