Банкеръ Daily

Пари и пазари

Категориите "Мода" и "Заведения за хранене" определят търсенето в търговските центрове

Двете категории „Мода“ и „Заведения за хранене“ са основен двигател на търсенето в модерните търговски центрове в най-големите градове в страната през втората половина на миналата година, показва доклад на Colliers. Делът на „Мода“-та в моловете в София, Варна, Бургас, Пловдив е около 40% и съществено изпреварва този на останалите категории. На второ място в повечето от тези градове са заведенията за хранене.

Тази тенденция си кореспондира с резултатите от съвместното проучване на Colliers и Gfk, проведено през есента на миналата година, изучаващо нагласите към модерните търговски центрове в София на собственици на шопинг молове, посетители и търговци. То показва, че „Мода“ и „Храни и напитки“ са най-търсените категории стоки, като през миналата година „Мода“-та дори е изместена от челната позиция от „Храни и напитки“, която се характеризира и с най-голяма тежест при определянето на микса от наематели. Най-близо до тях е категорията „Подаръци“, следвана от „Книги“ и „Услуги/Банки“.

Проучването изследва и нагласите на потребителите към някои от съвременните тенденции в пазаруването – т.нар. „зелени“ практики и електронната търговия. От резултатите се вижда, че близо 80% от купувачите правят покупки онлайн на месечна база, а около половината от тях предпочитат да получат поръчките си във физически магазини. Очертава се и една добра тенденция - потребителите са възприели и някои „зелени“ практики в пазаруването. Най-често прилаганите са отказ от използване на найлонови торбички и връщане на дрехи за рециклиране.

Докладът на Colliers за пазара на модерни търговски площи през второто полугодие на миналата година показва, че общото предлагане (в анализа са включени търговски центрове над 10 000 кв. м) в България е 796 000 кв. м и бележи увеличение от 3%, който  се дължи основно на откриването на Delta Planet във Варна. А с това индикаторът „наситеност на търговски площи на 1000 души население“ за морската ни столица показва ръст и съответно достига 366 кв. м в черноморския град. Най-близо до него в това отношение са Стара Загора и София. За България този показател също расте и е 114 кв. метра. Въпреки това, той продължава да бъде много по-нисък от средния, както за Европа, така и за Централна и Източна Европа.

Интересът на участниците на пазара към търговските паркове в страната се запазва, отбелязват експертите. Тяхното развитие и модернизиране продължава и през втората половина на миналата година. В съществуващите паркове се откриват нови обекти, а в населени места с под 80 000 човека население, като Шумен и Благоевград, е започнало строителство на такъв тип проекти.

Силна активност от страната на търсенето се забелязва при полската верига магазини за търговия на дребно Pepco, която оперира в десет страни от Центрабна и Източна Европа. През второто полугодие на миналата година тях е с най-голям брой открити магазини. Но през този период на българския пазар са стъпили още няколко нови международни марки - Miniso, Nespresso, Madame Coco, Tezenis, Avva, Bottega del Sarto, Brums, Spa Ceylon и Lapin House.

От Colliers прогнозират, че пазарът на търговски площи ще запази инерцията, набрана през последните години вследствие на устойчивия икономически растеж и стабилното потребление. Очакванията са за продължаващ умерен темп на развитие при повечето участници на пазара, включително навлизане на нови за страната ни компании, както и разширяване на мрежата от обекти на добре установените вече местни и международни търговци. Те обаче ще започнат все по-често да разглеждат и локации в градове с население 70 000-100 000 души, където има вероятност да се появят търговски паркове. Основните предизвикателства в разглеждания сегмент потенциално биха могли да бъдат недостигът на квалифицирани кадри и условията на силно конкурентна среда на малък пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във