Банкеръ Weekly

Пари и пазари

КАПМАН МАКС ИЗЛИЗА НА ПАЗАРА СЛЕД ПРАЗНИЦИТЕ

Дяловете на договорния фонд Капман Макс ще започнат да се предлагат от 5 януари, заяви изпълнителният директор на управляващото дружество Капман Асет Мениджмънт Николай Ялъмов.
Капман Макс е високорисков фонд, който ще издава както цели дялове с номинал 10 лв., така и частични. До 90% от неговите активи ще се влагат в акции на български компании, търгувани на БФБ-София, до 50% - в акции на чуждестранни компании, и до 40% - в български държавни ценни книжа. Емисионната стойност на цената при обратно изкупуване ще се изчислява всеки вторник и петък. Комисионните, които инвеститорите ще заплащат при покупка, са в размер на 0.7% от нетната стойност на активите на един дял. Капман Макс получи лиценз на 7 декември. Според Закона за публично предлагане на ценни книжа фондът трябва да набере капитал от 500 хил. лв., за да започне да изкупува обратно своите дялове.
Капман Асет Мениджмънт управлява и инвестиционното дружество от отворен тип Капман Капитал, което има балансиран портфейл. Неговите акции се предлагат на пазара от септември 2004 г. и оттогава реализираха годишна доходност от 50.05 процента. Николай Ялъмов обясни, че инвестиционната група Капман засега няма намерение да създава нискорискови фондове, тъй като няма достатъчен интерес към тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във