Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЖИЛИЩНИТЕ ЗАПИСИ ПОТЪНАХА В ЗАБВЕНИЕ

През изминалата борсова седмица на компенсаторния сегмент липсваше ясно изразена тенденция, а търговията се развиваше в тесни граници с малко на брой участници. След като сравнително дълго време реституционните книжа се разменяха в диапазона 70-71.40 стотинки, от сряда (1 юни) котировките се смъкнаха до 67-68 стотинки, като на моменти се изкупуваше цялото предлагане до 70 стотинки за лев номинал. Изтъргуваните обеми бонове и записи бяха сравнително ниски и рядко надхвърляха 500 хил. лева. Жилищните записи останаха встрани от погледа и на купувачите, и на продавачите. Това доведе до липса на сделки с този тип платежен инструмент през половината дни от седмицата, а през останалите сесии се сключваха по една-две сделки. Притиснати от компенсаторния, спад инвестиционните бонове също понижиха котировките си, като сделки се сключваха и под 60 стотинки. Основният купувач по тази позиция (РМД Златни) продължи да следва стратегията си и обираше цялото предлагане до предварително определено ниво, което през изминалата седмица беше определено на 66 стотинки. Именно тази предсказуемост даде възможност на редица спекуланти за пореден път да извлекат ползи чрез безрисков арбитраж. От 8 юни започва дванайстият централизиран публичен търг, на който Агенцията за приватизация ще предложи за продажба акции от 63 дружества. Крайната дата на търга е 20 юни, като от шестата сесия се допуска да се въвеждат поръчки от участници за покупки по цени, по-ниски от минималната, но не по-ниска от 50% от постигнатата минимална продажна цена. Тъй като на този търг не се очаква да се занули голям ресурс от непарични платежни средства, е малко вероятно да повлияе върху цената им по някакъв начин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във