Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Жегата стопи лихвите

Не мъчително високите температурни рекорди, а жегата, която натисна пазарите след усилията на световните политически и финансови лидери да не допуснат втора рецесионна вълна, стопи доходността по държавните ценни книжа и закова на нулата лихвите по депозитите, търгувани на междубанковите парични пазари.


Опасенията на инвеститорите, че предстои забавяне на растежа на водещите световни икономики, ги подтикна да се разделят с по-рисковите си активи и да закупят по-сигурните ДЦК, емитирани от финансово стабилни държави, сред които е и България.


Именно усилията на финансовия ни министър да поддържа държавните финанси в изрядност и балансирани е основната причина цената на търгуваните на международните финансови пазари еврооблигации с падеж през юли 2017 г. да се повиши с 1.5 евро през последните дни. Така тя достигна 106.4 евро за 100 номинал. Отговарящата на тази цена доходност е 2.8% на годишна база. Искам да обърна внимание на факта, че тя бе емитирана в началото на месец юли при цена 99.18 евро, или с доходност 4.44% на годишна база, т.е. до момента повишението й е със 7.22 евро.


Емисията ни от деноминирани и в долари глобални облигации, чийто падеж е през 2015 г., също се търгува на по-висока цена. През последните дни тя достигна 114.7 долара за 100 номинал, срещу 114.45 долара, колкото беше допреди седмица. Това означава, че нейната доходност се е понижила, в резултат на обратнопропорционалната връзка цена/доходност. От точно 2% на годишна база сега нейната годишна възвръщаемост е 1.86 процента.


При цена 102.65 евро за 100 номинал може да се купят книжа от емисията в евро и с падеж през януари 2013 година. Тя осигурява доходност от 0.2% на годишна база, но да не забравяме, че падежът й е само след четири месеца и половина.


Липсата на достатъчно предлагане на книжа на вътрешния вторичен междубанков пазар беше причина търговията да е вяла. Малкото осъществени сделки бяха или с книжа, чийто падеж е след 10 месеца, или след 10 години. Сделките с краткосрочните ДЦК се осъществяваха при 0.8% на годишна база. При 3.85% годишна доходност пък се търгуваха книжата с падеж през юли 2022 година. Нека да отбележа, че при първото предлагане на книжа с 50 млн. лв. номинална стойност от тази емисия (на 9 януари 2012 г.) на първичния пазар беше достигната средна доходност от 5.28% годишно.


Неведнъж сме посочвали, че Министерството на финансите не емитира достатъчно ДЦК на вътрешния пазар и това е основната причина те да са дефицитна стока, т.е. цената им да расте. Икономическите реалности, липсата на достатъчно качествени проекти за подкрепа с финансиране подтикват нашите банки да купуват със свободните си парични средства държавни книжа, които все пак носят някаква доходност.


Наличието на прекомерно много свободни левове означава, че предлагането на левови депозити на междубанковия паричен пазар надхвърля търсенето им. Това на свой ред е причина да се понижи цената на депозитите, т.е. на лихвите, при които се договарят. В резултат на което индексът ЛЕОНИЯ, отчитащ лихвените нива по овърнайт депозитите, вече втори месец е заседнал в плитчините на 0.04% на годишна база. Това е и средната му стойност за месец август, която автоматично се приема и за ОЛП за следващия календарен месец. Това е новата исторически най-ниска стойност на основния лихвен процент, обявяван някога от Българската народна банка. Едноседмичните контракти се сключваха при 0.09%, а едномесечните депозити се договаряха в широкия диапазон от 0.1 до 0.5% на годишна база. Среднодневните обороти бяха 225 млн. лева. Първият работен ден на следващата кратка работна седмица е последен за поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви, които търговските ни банки поддържат по безлихвени сметки при Българската народна банка. Среднодневно по тях залежават по 6 млрд. лева. А фискалният резерв, поддържан по единната бюджетна сметка в Централната ни банка, вече втора седмица е с постоянно салдо от 6.6 млрд. лв. в резултат на балансираното управление на фиска от страна на финансовото ни ведомство.


nbsp;


Петър Драмов, ldquo;УниКредит Булбанкrdquo; АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във