Банкеръ Weekly

възможности

Изтъняващи печалби от сделки с банкови акции

По традиция интересът към акциите на публичните компании на "БФБ-София" се покачва през последния месец на годината. Цените на някои от тях подскочиха нагоре и благодарение на това през декември фондовата борса се върна на печелившата писта. А водещият индекс SOFIX след три месеца на спад се отчете с ръст от 1.63% и затвори при 521.72 пункта. Останалите три измерителя - BG TR30, BGBX 40 и BGREIT, също го последваха. Както обикновено, причината за този ефект по това време на годината е преструктурирането на портфейлите на институционалните инвеститори и акционерните размествания в някои компании.

Банковите акции не останаха встрани от вниманието на борсовите играчи и след като "прегърнаха" оптимизма на фондовия пазар, приключиха годината с прилично високи цени. По-скъпо се продаваха книжата и на Централна кооперативна банка, и на Първа инвестиционна банка, и на Българо-американска кредитна банка, което вдигна и пазарната им капитализация. Сравнително високата активност на търговците пък съответно повиши и стойността на инвестицията на притежателите на книжа от публичните банки. В резултат на това бяха прехвърлени и повече акции. В седемнадесетте борсови дни на декември бяха изтъргувани 673 929 бройки, което е със 73.39% повече от разменените книжа през ноември.

Продавачите се възползваха от добрите цени и се освободиха от акциите си преди празниците, а предвидливите купувачи се сдобиха с книжа, които (може би) са потенциал за растеж през 2015 година.

След като изтече срокът на забраната за сделки с ценните книжа на поставената през юни под специален надзор

Корпоративна търговска банка

(на 25 ноември) инвеститорите останаха пасивни. Някои от тях преодоляха стреса и предпочетоха да се освободят от това, което държат в портфейла си, макар и на загуба. Все пак по-добре е с кеш в джоба.

Борсовите играчи си стиснаха ръцете в четири от дните на декември. Сделки се сключваха в рамките между 0.502 лв. за акция, която остана най-ниската за месеца, и 0.99 лв. - най-високата, за която се договориха инвеститорите. Логично при това положение малко бяха и книжата, които се изтъргуваха - само 1388 броя.

Последната покупко-продажба през декември бе на цена от 0.70 лв., при което оценката на Корпоративна търговска банка стана 4 586 212 лв. - при 1.23 млн. лв. на 26 ноември. Прогнозите за 2015 г. са, че инвеститорите ще използват всеки повод, за да се освободят от обезценените си книжа от банката на Цветан Василев, която очаква фалита си.

Търговията с акциите на

Българо-американска кредитна банка

вървеше добре и в края на декември акционерите бяха зарадвани от покачване на цените. Но иначе видяното на борсата в началото и в първата половина на месеца не предвещаваше нищо оптимистично. В девет от търговските сесии с акциите не се яви нито един инвеститор. А когато това все пак се случи, той бе готов да извади само 4.50 лв. за един дял от Българо-американска кредитна банка (БАКБ). Така се стигна до най-ниската котировка за декември, която при това остана под тази от ноември (4.501 лв.). 

Оживлението дойде в последните дни и донесе и ценовия скок над 4.7 и 4.9 лв. за един брой. В крайна сметка върхът за книжата на БАКБ бе при 4.92 лв. - най-високият за цялата 2014 година. Очакванията на анализаторите са, че януарските борсови сесии ще върнат нещата по местата им. Отделно, че и просто няма новини, които да тласнат цените над 5 лв. за един брой.

Книжата и в последния ден запазиха устрема си и затвориха дванадесетия месец при цена от 4.916 лева. Тъй като тя е с тридесет и пет стотинки над котировката в края на ноември, то това се отрази и върху оценката на банката на Цветелина Бориславова. Борсовите играчи добавиха към нея още девет милиона и кредитната институция струваше 121.382 млн. лв. - пазарната й капитализация остава над границата от сто милиона лева. По-високите цени на акциите на БАКБ повишиха покупко-продажбите и станаха причина да бъдат прехвърлени по-голям обем книжа. А бройката им от 9208 е най-високата през последните три месеца на 2014-а. Търговията с книжата на

Централна кооперативна банка

вървеше равно и спокойно през декември. Те продължиха да трупат стойност и увереност в сърцата на акционерите. И котировките за пореден месец останаха над нивото от един лев (колкото е номиналът на тези акции). Иначе цените се разпростряха в още по-широки граници - между 1.01 и 1.22 лв. за един брой, и са по-високи спрямо отчетените през ноември.

Лъкатушенето в настроението на инвеститорите от края на ноември обаче бързо беше преодоляно, независимо че покупко-продажбите с акции на Централна кооперативна банка (ЦКБ) започнаха от 1.017 лв. за дял, която остана най-ниската за последните три месеца на миналата година. През ноември сделките с книжата на банката от групата "Химимпорт" започваха от 1.075 лева. После котировките отбелязаха плавен ръст нагоре. Оптимизмът на инвеститорите ги изтласка до 1.223 лв. за акция (на 9 декември). Тази цена остана най-високата през дванадесетия месец и зарадва всички с ръст от 20.25% над месечното дъно. В последното тримесечие на миналата година никой не е плащал повече за книжата на Централна кооперативна банка. През ноември борсовите играчи не бяха склонни да дадат по повече от 1.142 лв. за тях. 

Следващите дни върнаха инвеститорите на земята и котировките добиха по-реален вид. Акциите загубиха част от стойността си, но все пак осигуриха добра доходност на собствениците си. Цената от 1.099 лв. за един брой в последната борсова сесия за 2014-а все пак е с две стотинки над стойността им в края на ноември. Това обаче беше напълно достатъчно, за да се добавят още около два милиона към пазарната капитализация на кредитната институция, и тя вече е 124.357 млн. лева. А това остави за двадесети пореден месец оценката на ЦКБ над границата от сто милиона.

Книжата на ЦКБ отново бяха най-търсените и най-търгуваните сред банковите акции. В резултат на всичко това са прехвърлени двойно по-голям брой акции от капитала на кредитната институция - 556 897 смениха собственика си срещу 238 797 бройки през единадесетия месец на миналата година.

За трети пореден месец цените на акциите на

Първа инвестиционна банка

останаха под нивото от 3 лв., а опитите да я прескочат не успяха. През първата седмица котировките поддържаха стойността си от края на ноември, но на трети декември стъпиха на дъното си от 2.624 лв. за един брой, което е под най-ниското ниво от ноември (2.679 лв.).

Това обаче бързо беше забравено. Бичите настроения изтласкаха цените постепенно над тези от единадесетия месец и внесоха спокойствие в анализите на акционерите на Първа инвестиционна банка (ПИБ). Това пък бързо се отрази върху котировките и те с лекота прескачаха нивата от 2.7 и 2.8 лв. за акция.

Така беше до 9 декември, когато борсовите играчи вдигнаха мизата за тези книжа до 2.943 лв. за един брой - най-високата им стойност за месеца. Тя е с пет стотинки над върховата стойност на книжата на Първа инвестиционна банка през ноември.

Въпреки че в следващите дни котировките направиха леко отстъпление, те останаха над постигнатото през единадесетия месец. В последната борсова сесия за миналата година цената от 2.815 лв. все пак е с осем стотинки над тази от края на ноември. Пазарната оценка на банката пък се увеличи с 2.89% и в този ден пазарната капитализация на ПИБ достигна до 309.65 млн. лв., което запази стойността й над 300 млн. лева.

Нестабилните цени в края на ноември накараха някои от играчите да побързат да се освободят от книжата си, което е причината за повечето продажби в началото на декември. Общо 106 093 дяла бяха изтъргувани в седемнадесетте борсови дни. През ноември бройката им беше малко по-висока - 148 912 книжа.

Само в два от декемврийските дни имаше търговия с акциите на

ТЕКСИМБАНК

Въпреки че котировките останаха под тези от ноември, а инцидентни сделки свиха и най-високата (до 1.451 лв.), и най-ниската цена (до 1.112 лв.), те донесоха добър доход на инвеститорите. Трудно е да се търсят тенденции при сделките с книжата на ТЕКСИМБАНК и това бе характерно за изминалите дванадесет месеца. А сегашните 4000 акционери явно не желаят да се освобождават от книжата си - ниските цени и липсата на дивиденти не ги притесняват.

Тъй като цената в края на годината е с 40 стотинки по-ниска спрямо единадесетия месец, пазарната оценка на кредитната институция също се понижи и през декември тя вече е 40.621 млн. лева. Едва 343 акции пък си размениха борсовите играчи.

Българите продължават да спестяват, а това тежи върху развитието на борсовия пазар у нас. И все още няма сила, която да извади парите им от банките - нито намаляващите лихви по депозитите, нито данък лихва.

За момента притежанието и търговията с акции от публичните банки остава сред малкото възможности, които се оценяват като сигурна инвестиция, макар че приходите от фондовата борса не са кой знае колко високи. Малко са обаче оптимистите, които вярват, че изваждането на парите от гарантираните депозити в КТБ ще донесат някакво раздвижване на капиталовия пазар.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във