Банкеръ Daily

Пари и пазари

Износът ни за Бавария надхвърля рекордните 1 млрд. евро

България и Бавария да обменят опит в областта на информационните и комуникационните технологии, договориха държавният министър по федералните въпроси и медиите и началник на Баварската държавна канцелария Флориан Херман и министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов в Мюнхен.

Износът на български стоки за федерална провинция Бавария през миналата година надхвърли 1 млрд. евро, което е рекорд в двустранния стокообмен. Това бе подчертано по време на среща между министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов и държавния министър по федералните въпроси и медиите и началник на Баварската държавна канцелария Флориан Херман.

По време на разговора държавният министър Флориан Херман е споделил задоволство от традиционно отличното партньорство между България и Бавария на икономическо и политическо равнище. Германската провинция е водещ инвестиционен партньор на България с редица успешни примери в областта на машиностроенето, производството на компоненти за автомобилната индустрия, ИКТ и други. „Добрите резултати, които отчитаме ни амбицират да постигаме още по-високи цели в търговско-икономическите ни отношения“, е подчертал министър Стоянов. Той е запознал германския си колега с предстоящите му срещи с потенциални инвеститори от Бавария като двамата се договориха да насърчават инвестиционните процеси на федерално и държавно ниво. “Страната ни се стреми да привлича не просто нови инвестиции, а такива, които ще дадат добавена стойност за икономиката ни, ще стимулират ръста на доходите и уменията на служителите“, е обясниб Никола Стоянов.

България и Бавария да обменят опит в областта на информационните и комуникационните технологии, е договорено по време на срещата. Бавария, като водещата германска провинция в областта на иновациите и високите технологии, през 2019 г. обяви инвестиционен план, озаглавен „Hightech Agenda Bayern“, посредством който провинцията инвестира бюджет от близо 3.5 млрд. евро в създаването на центрове по компетенции. Те се ситуират в различни баварски градове с фокус развитието на елементи на високите технологии - изкуствен интелект, чисти технологии, квантови компютри, космически технологии, подкрепа на стартиращи предприятия и други. Центровете ще работят за създаването на иновации, предназначени за индустрията и бизнеса. Двамата министри са се обединили около тезата, че успешният опит на Бавария в областта на осъществяване на връзката наука-бизнес би могъл да бъде заимстван в България по линия на създаване на нови партньорства с Българската академия на науките (БАН), университетите и бизнеса.

„България получи сериозно внимание на най-голямата конференция за предприемачество, иновации, ИТ и дигитализация, която се провежда в Мюнхен – „Bits&Pretzels“, именно заради подготвените си кадри и постигнатите резултати в сектора“, е подчертал министър Стоянов. По думите му страната ни може да предложи много не само като дестинация за инвестиции, но и при партньорство между български и баварски компании в областта на ИКТ сектора, иновациите и дигитализацията. „България и Бавария могат да си партнират при насърчаване на тези бизнес контакти, особено с оглед поредицата от кризи, пред които сме изправени“, е казал още българският министър.

Приоритет за министър Стоянов е и максимално бързото активизиране на постоянната междуправителствена комисия България-Бавария, която да ускори партньорството между Бавария и България в сферите от взаимен интерес. Интерес представлява потенциалното партниране между български и баварски компании в общи наднационални проекти на ЕС ниво, стана ясно още по време на разговора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във