Банкеръ Daily

Пари и пазари

Износът на стоки от България за трети страни нараства с 5.8%

През периода януари-октомври 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 5.8% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 16 026.9 млн. лева, сочат данни на Националния статистически институт. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 50% от износа за трети страни. През октомври 2019 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 775.6 млн. лева.

През периода януари-октомври 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (56.8%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (24.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (21.8%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари-октомври 2019 г. намалява с 10.7% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 17 048.6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. През октомври 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 35.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 635.3 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари-октомври 2019 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите „Храни и живи животни“ (23.9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (17.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (37.9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари-октомври 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 021.7 млн. лева. През октомври 2019 г. външнотърговското салдо с трети страни е положително и е на стойност 140.3 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във