Банкеръ Daily

Пари и пазари

Износът на стоки от България за трети страни нараства с 14.7% на годишна база

През периода януари - април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 14.7% в сравнение със същия период на 2018 г. и е в размер на 5 920.1 млн. лв, сочат предварителни данни на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни. През април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 360 млн. лева.

През периода януари-април 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ - 54.8% и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ - 40.2%. Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ - 9.4%.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари-април 2019 г. се увеличава с 9.1% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 7316.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет. През април 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 14.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 503.2 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари-април 2019 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ - 32.3%, „Храни и живи животни“ - 23.1% и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ - 21.2%.

Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ - 9.6%. Външнотърговското салдо (износ FOB-внос CIF) на България с трети страни през периода януари-април 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 396.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 762.4 млн. лева. През април 2019г. външнотърговското салдо (износ FOB -внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 143.2 млн. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във