Банкеръ Daily

Пари и пазари

Износът на България за ЕС расте с над 4% за година

През януари износът на България за ЕС нараства с 4.4% спрямо същия месец на 2019 г. и е в размер на 3.31 млрд. лева, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 66.6% от износа за държавите членки на ЕС. 

Вносът на България от ЕС през първия месец от годината се увеличава с 4.9% спрямо година по-рано и достига 3.15 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари 2020 г. е положително и е на стойност 164.5 млн. лева.

Данните на НСИ показват още, че през първите два месеца на годината износът на стоки от България за трети страни намалява минимално - с 0.1%, в сравнение със същия период на 2019 г., и е на стойност 3.29 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Турция, Китай, Обединеното кралство, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 51.3% от износа за трети страни.

През февруари износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.60 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през първите два месеца на годината намалява с 0.9% за година и възлиза на 4.20 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет. През февруари вносът на стоки в България от трети страни намалява с 6.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.98 млрд. лeвa.

Външнотърговското ни салдо с трети страни през периода януари - февруари е отрицателно и е в размер на 909 млн. лева.

През периода януари - февруари от България общо са изнесени стоки на стойност 9.66 млрд. лв., което е с 2.7% повече, в сравнение с година по-рано. През февруари общият износ на стоки възлиза на 4.77 млрд. лв. и нараства с 1.6% спрямо същия месец на предходната година.

През първите два месеца на годината общо в страната са внесени стоки на стойност 10.50 млрд. лв. (по цени CIF), или с 1.5% повече спрямо януари-февруари 2019 г. През втория месец на годината общият внос на стоки намалява с 1.9% спрямо февруари 2019-а и възлиза на 5.19 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през първите два месеца от годината и е на стойност 833.7 млн. лева. През февруари общото външнотърговско салдо също е отрицателно и е на стойност 421.4 млн. лева.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във