Банкеръ Daily

Пари и пазари

Износът на България за ЕС расте с близо 3% за година

През миналата година износът на България за ЕС нараства с 2.9% спрямо 2018 г. и е в размер на 38.7 млрд. лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.5% от износа за държавите членки на ЕС.

През декември 2019-а износът за ЕС намалява с 4.7% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.5 млрд. лева. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (19.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (4.6%).

Вносът на България от ЕС през 2019 г. се увеличава с 3.1 на сто спрямо 2018-а и достига 41.1 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Статистиката показва още, че през декември миналата година вносът на България от държавите членки на ЕС се увеличава с 4.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.2 млрд. лева. При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с 2018 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (27.9%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (16.5%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за 2019 г. е отрицателно и възлиза на 2.3 млрд. лева.

През януари износът на стоки от България за трети страни нараства с 2.2% в сравнение със същия месец на 2019 г. и възлиза на 1,5 млрд. лв., a вносът на стоки от трети страни се увеличава с 5.4% и е на стойност 2 158.2 млн. лева.

През първия месец на тази година общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 4 896.1 млн. лв., което е с 3.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 5 297.6 млн. лв. и нараства с 4.9%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във