Банкеръ Daily

Пари и пазари

Износът на България за ЕС нараства със 7.3% на годишна база

През периода януари - април 2019 г. износът на България за ЕС нараства със 7.3% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 12 749.1 млн. лева, сочат данни на Националния статистически институт. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

През април 2019 г. износът за ЕС нараства с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 142.0 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти" (111.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (14.9%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - април 2019 г. се увеличава с 2.3% спрямо същия период на предходната година и достига 13 297.6 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания (табл. 3 от приложението).

През април 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 8.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 479.8 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (44.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (27.4%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - април 2019 г. е отрицателно и е на стойност 548.5 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и е в размер на 264.1 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във