Банкеръ Daily

Пари и пазари

Износът на България за ЕС нараства с 4.3% за година

През януари и февруари износът на България за ЕС нараства с 4.3% спрямо същия период на 2019 г. и е в размер на 6.3 млрд. лв., сочат данните на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70.3% от износа за държавите членки на ЕС. През февруари износът за ЕС нараства с 4.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 3.1 млрд. лева.

Вносът от ЕС също се увеличава - с 3.2% спрямо същия период на миналата година и достига 6.2 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия Гърция и Унгария.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за януари и февруари е положително и е 83.1 млн. лева.

Данните на НСИ показват още, че през периода януари - март 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 2.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 4.8 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Турция, Китай, Обединеното кралство, САЩ, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни.

През март износът на стоки от България за трети страни намалява с 8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.5 млрд. лева.

Вносът на стоки от трети страни през периода от януари до март също намалява - с 1.1% в сравнение със същия период на 2019 г. и възлиза на близо 6 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет. През март вносът на стоки в България от трети страни намалява с 1.7% спрямо година по-рано и е в размер на 1.8 млрд. лeвa.

Външнотърговското ни салдо с трети страни през първите три месеца от годината е отрицателно - 1.2 млрд. лева.

През периода януари - март от България са изнесени стоки за трети страни и ЕС на обща стойност 14.06 млрд. лв., което е с 1.1% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. През март общият износ на стоки възлиза на 4.3 млрд. лв. и намалява с 8.8% спрямо година по-рано.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във