Банкеръ Daily

Пари и пазари

ИТ холдингът "Алтерко" вече се търгува на борсата

От днес започна търговията с акциите на още една от най-успешните български ИТ компании - "Алтерко" АД. Мениджърите на дружеството - Димитър Димитров и Светлин Тодоров, и на борсовия оператор - Васил Големански, удариха камбанката за официалното начало на сделките с книжата му. "Иновативна компания като "Алтерко" има заслужено място на капиталовия пазар в България, заяви Ангел Рабаджийски - изпълнителен директор на "Карол", инвестиционният посредник по публичното предлагане. 

Според изпълнителния директор на ИТ холдинга Димитър Димитров, разпределянето на дивиденти влиза в плановете на компанията, но "това ще бъде съобразено с растежа на фирмата". В краткосрочен аспект през следващата година не е логично да раздаваме дивидент, но това е предвидено за следващите години, заяви той.

"Алтерко" АД е втората IT компания (след "Сирма груп холдинг"), която регистрира акциите си на "БФБ-София" след като Комисията за финансов надзор я вписа в публичния си регистър. Книжата й ще се търгуват на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard. Регистрираният капитал на дружеството е 15 млн. лв., след като го увеличи с 1.5 млн. лева. След публичното предлагане на нови акции, които бяха записани предимно от индивидуални инвеститори, компания акумулира над 2.1 млн. лв. за новите си проекти.

Търговията с книжата на ИТ компанията в първата борсова сесия започна при цена от 1.45 лв. за един брой. Това е и емисионната цена, по която инвеститорите платиха акциите от първичното публично предлагане. Пазарните участници ще наддават за 15 млн. обикновени поименни акции с номинална стойност от по 1 лв. всяка. Към 16.30 часа цената скочи до 1.693 лв. при изтъргувани 18 069 акции.

Акумулираните средства ще се използват основно за производството, реализацията и усъвършенстването на продуктите SHE (система за автоматизиран контрол на дома) и MyKi (смарт часовник за деца), както и за оборудването на развоен център за разработка на нови технологии и устройства от сегмента на "Интернет на нещата", който е приоритетен за бъдещото развитие на групата на "Алтерко". Всички дейности, свързани с това бизнес направление, ще се разработват и развиват от дъщерното "Алтерко Роботикс" ЕООД.

"ИТ индустрията е един от секторите, които се развиват най-динамично и са сред двигателите на икономическия растеж на страната ни. Борсата активно подпомага този процес и листването на "Алтерко" в този момент потвърждава, че усилията, които полагаме са в правилната посока. Убедени сме, че капиталовият пазар дава отлична възможност за привличане на средства за инвестиции в технологични иновации и ще сме свидетели и на следващи листвания от сектора", каза Васил Големански.

Facebook logo
Бъдете с нас и във