Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Инвеститорите трябва да познават емитента

Петко Вълков, изпълнителен директор на УД "Конкорд Асет Мениджмънт" АД

 

Г-н Вълков, доколко подходящо е в този момент да се прави такова предлагане на книжа?

- Очевидно е, че не е най-подходящо. Като цяло оценките на останалите публични компании са ниски и ситуацията допринася и за по-ниска оценка на новата емисия. Това обаче може да се окаже в интерес на инвеститорите, тъй като ще имат възможност да придобият акциите по-скоро, в долната граница на предложения ценови рейндж, без да коментирам конкретните параметри на емисията.

Имат ли инвеститорите достатъчно свободни парични средства според Вас?

- Свободни парични средства винаги има. Проблемът е инвеститорите да бъдат мотивирани да се насочат към по-рискови инвестиции в търсене на по-висока доходност.

Дали играчите все още не са настроени ваканционно?

- Ваканционната вълна е едно удобно обяснение за състоянието на българския капиталов пазар. Причините за случващото се определено не са в това, дали инвеститорите са във ваканция, или не. Проблемът е, че българското правителство не предприема действия да насърчава развитието на капиталовия пазар. Мерките за увеличаване на инвестициите в икономиката не са добри и сериозни и това се вижда в структурата на чуждестранните вложения в страната. Най-малкото, което държавата може да направи, е да форсира приватизацията на борсовия оператор. От друга страна, от самите емитенти има какво да се изисква по отношение на прозрачността и качеството на публикуваната от тях информация.

Не е ли много голяма за пазара ни емисията, която ще предложите поне в момента?

- Да, емисията изглежда голяма, но това не означава непременно, че ще бъде неуспешна. Не изключвам вариант и в бъдеще дружеството отново да погледне към капиталовия пазар в търсене на финансиране, но вече с публична история зад гърба си.

За кого би била интересна емисията на "Сирма груп холдинг"?

- Интересна е както за индивидуалните, така и за институционалните инвеститори. Още повече че в момента липсва друго подобно предлагане, и то от софтуерно дружество. Всички те виждат, че по света се случват редица сделки в тази област и въобще интересът е голям. Важно е обаче, преди да вземат информирано решение, инвеститорите да се запознаят добре с бизнеса на емитента, с перспективите и рисковете, свързани с дейността му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във