Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНВЕСТИТОРИТЕ РАЗГРАБИХА АКЦИИТЕ НА БАНК АЗИЯ

Първоначалната публична оферта на турската ислямска банка Банк Азия привлече заявки, чиято обща стойност надхвърли близо 50 пъти номинала на емисията и за пореден път показа огромния интерес към инвестициите, свързани с ислямските финансови инструменти. Банковите акции се търгуват на борсата в Истанбул от 12 май, след като получиха начална оценка от 3.50 лири всяка. Банк Азия пусна за продажба около 60 млн. акции (20% от капитала си), за които получи 160 млн. щ. долара.
Ислямските банки се придържат към законите на Шариата, които забраняват начисляването на лихви. Те предлагат безлихвени финансови услуги, които работят на принципа на разпределяне на печалбата от приложението им. Банк Азия ще използва набраните от първоначалната публична емисия средства за разширение на дейността си. Тя е първата ислямска банка от Турция, която регистрира книжата си на борсата.
По оценка на мениджърите на емисията - консорциум от 39 члена под ръководството на Дениз инвестмънт, най-много акции са купили международни институционални инвеститори, с подчертано силен интерес от САЩ и Великобритания. Имало е и силно търсене от дребни турски инвеститори. Подадените заявки за покупка са били на обща стойност от близо 7.5 млрд. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във