Банкеръ Daily

Пари и пазари

Инвеститорите още търсят своята борсова звезда

Несигурността и липсата на атрактивни дружества държи играчите далеч от борсата и през тази година.


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИКЮли - септември 2019-а

Вече повече от десет години редакцията на "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие две свои уникални класации: за най-успешно дружество - Инвестиционен посредник, и за най-успешно Управляващо дружество. На тази база се определят и най-добре представилите се през годината структури. Ще припомним, че призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2018-а спечели "Елана Трейдинг" АД.

Сега предлагаме подреждането на инвестиционните посредници през третото тримесечие на тази година според критериите на "БАНКЕРЪ".  Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията. По-конкретно класацията обхваща периода от 1 юли до 30 септември.


 

За поредно тримесечие започваме с   това, че трябва да се направи нещо за повишаване на ликвидността на капиталовия пазар. Ясно е, че привличането на нови публични компании и връщането  на доверието на инвеститорите са първите стъпки в тази посока. С надежда се очаква  и стартирането на пазара за малки и средни предприятия, който ще им осигури възможност за финансиране на фондовата борса. От септември "Бългapcĸa фoндoвa бopca" АД има нов изпълнителен директор - Maню Mopaвeнoв, който наследи на поста Иван Такев. Като човек, свързан с капиталовия пазар от години, се очаква той да предложи нови идеи, полезни за  инвестиционната общност.

Все още малко са тези, които избират  БФБ като място за умножаване на парите си. Инвеститорите вече са много по-внимателни при избора  на стратегия за постигане на по-висока доходност.  

Данните на БНБ за септември също очертават тревожна тенденция за капиталовия пазар. С 8.2% се увеличават парите на домакинствата, които са вкарани в депозити.

На този фон в края на третото тримесечие бе отбелязано разнопосочно движение в стойността на индексите на БФБ спрямо началото му. Единствено BGREIT, който следи представянето  на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), отчете ръст. В същото време SOFIX, BGTR30 и BGBX40 понижиха своята стойност.

Продължи обаче и отписването на емисии  от търговия на фондовата борса. Прекратена бе регистрацията на единадесет емисии. До момента ваучерната схема за листване на борсата все още не може да се развие - известно е  името само на едно дружество, но Комисията за финансов надзор засега спря устрема му към "БФБ-София".

Както се вижда от отчета на борсата, броят на емисиите , допуснати до търговия на регулирания  пазар към 30 юни беше 381 и остана без промяна в края на третото тримесечие.

През третото тримесечие на тази година общо шестнадесет от фирмите с лиценз за извършване на инвестиционни услуги у нас спечелиха точки по заложените критерии на  класацията на "Банкеръ". Но само девет от тях успяха да намерят място в крайното подреждане в съответствие с правилата  за съставянето му. Варненският "Реал Финанс" се присъедини към най-добрите брокери през третото тримесечие.

 

 

Само две от дружествата - "Елана Трейдинг" и "Капман", успяха да вземат точки и по четирите критерия, което се отрази и на подреждането им в края на септември.

Изчисленията показаха очерталото се превъзходство на "Елана Трейдинг" в периода между юли и септември. Това пък позволи на дружеството да измести "Карол" от първото място, което той заемаше в края на юни. Със събраните по 37 точки (от максимално възможните четиридесет) "Елана Трейдинг" заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през третото тримесечие. Като следствие от активността на брокерите на "Капман" през периода, фирмата направи най-големия скок в подреждането. Точките, които тя събра от четирите показателя, изведоха "Капман" на почетната стълбица - с общо  28 точки. Инвестиционният  посредник от групата "Карол" отстъпи на третата позиция.

Банковите брокери не бяха много активни през третото тримесечие. Само две от тези дружества "спечелиха" точки по отделните показатели. Но те не бяха достатъчни, за да запишат името си сред номинираните в крайното подреждане за периода.

Трите летни месеца изненадаха с

по-високия си  оборот на „БФБ-София“

В края на септември на регулирания пазар брокерите изтъргуваха книжа на обща стойност 85.18 млн. лева. За сравнение, през второто тримесечие той бе 50.97 млн. лева, което означава ръст от над 67 процента. Този резултат е следствие от увеличение в оборота с всички основни групи финансови инструменти. Най-значително бе нарастването в търговията с акции (без АДСИЦ), следват го  оборота с облигации и с акции на дружества със специална инвестиционна цел. Нарастването при останалите основни групи финансови инструменти бе незначително в абсолютна стойност. Борсовата статистика показва, че най-нисък е  бил оборотът през юли (11.9 млн. лв.), а най-висок - през септември (34.5 млн. лв.).

Нито един от банковите брокери не се нареди сред най-добрите по оборот.

Лидер по този показател е "Интеркапитал Маркетс". Общата стойност на ценните книжа, които дружеството е изтъргувало през периода, е 22.66 млн. лева. Любопитното е, че тази сума е акумулирана в сключените от брокерите му само 96 сделки през тримесечието, в което борсовите играчи са си разменили с тяхна помощ общо 4 426 910 акции.

Изненадата през тази година по този показател поднесе - "Авал ИН", след първото място през първото и второто тримесечие  то затвърди доброто си представяне и в края на септември е на второто място в топ 10 с изтъргувани книжа за 20.08 млн. лева.

По-високият оборот в периода между юли и септември бе подкрепен и от ръст в

броя на сделки на БФБ-София

На регулирания пазар на финансови инструменти бяха сключени 9746 контракта. За сравнение, през второто тримесечие те бяха 9604 броя. Това се дължи на разнопосочния ефект от нарастването на броя на  покупко-продажби с акции. В същото време спад имаше в броя сделки с книжа на АДСИЦ, както и в контрактите с компенсаторни инструменти. При всички останали видове финансови инструменти имаше ръст на покупко-продажбите, но те бяха незначителни в абсолютно изражение. Както и при оборота, броят сделки бе най-нисък през юли (3 216), а най-висок - през септември (3 292).

За разлика от първото и второто тримесечие, когато съответно седем и пет от инвестиционните посредници бяха направили по над 1000 транзакции,  през месеците юли, август и септември  само четири от тези дружества  записаха по сметките си това постижение. "Карол" стои непоклатимо на върха, а брокерите му са сключили и повече сделки (6533 броя). През изминалите години това е обичайната позиция за дружеството по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". На следващите места отново са познати имено - "Елана Трейдинг", "БенчМарк Финанс" и „Първа ФБК“, които имат съответно по 3234, 2630 и 2023 договора.

Небанковите инвестиционни посредници са без конкуренция в този сегмент, докато  нито един от банковите брокери не влезе в групата на номинираните. От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 по този показател са пловдивският "Юг Маркет" (шести) с 847 договора и варненският Реал финанс с (девети) с 381 сделки.

През третото тримесечие единадесет нови емисии от  финансови инструменти (акции и  облигации) бяха допуснати до търговия на Българска фондова борса АД. През периода пет дружества увеличиха капитала си, две от тях - със собствени средства.

Така тези български дружества се възползваха от възможностите, които капиталовия пазар им дава за привличане на свеж капитал. Но информацията от инвестиционните посредници показва, че има още няколко проекта, които ще приключат през следващите месеци и ще разнообразят инвестиционните възможности пред борсовите играчи.

Между юли и септември осем от българските инвестиционни посредници са подпомагали  публични дружества при изготвянето на документи за

нови емисии от акции и облигации

Експертите на "Елана Трейдинг" са работили по пет проекта - едно търгово предложение, три емисии от акции и една за облигации. "Централна кооперативна банка", "АБВ Финанс", "АБВ Инвестиции", "Реал финанс", "Уникредит Булбанк", "София Интернешънъл Секюритиз" и "Капман" са подпомогнали по една публична компания. Трябва да отбележим и факта, че няколко от инвестиционните посредници управляват процедурите по обратното изкупуване на собствени акции от различни дружества, но тъй като тези процедури вървят от предишни месеци, те не оказват влияние върху подреждането в нашата класация.  

Има, разбира се, и публичните компании, които сами подготвиха проспектите си за преставяне пред Комисията по финансов надзор и така взеха част от хляба на брокерите.

С решение на съвета на директорите на БФБ от 24 юни беше прекратена експлоатацията на Client Order-Book Online System (COBOS). Колкото и да са ниски оборотите през държавната платформа, все пак  това  намали  активността на регулирания пазар. Предвид намаляващия брой на издаваните клиентски сертификати, бордът на директорите прецени  като неуместно и финансово необосновано да се влагат повече парични и човешки ресурси в модернизирането на тази система за електронно подаване на поръчки.

В същото време някои от инвестиционните посредници у нас, отчитайки възможностите на онлайн търговията, вече предлагат свои алтернативни борсови платформи за покупко-продажби на ценни книжа. С по-добрите условия те привличат все повече клиенти и реализират по-висок оборот за тях. 

Тъй като обаче липсват публични данни за всички тези web базирани системи, които имат дейност в страната, подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

е малко условно. В края на септември алтернативните платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"), привличат повече абонати. През първата платформа са търгували 6095 души, втората е ползвана от 2990, а третата - от 2537 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 518 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") е привлякла 378 инвеститори.

"София Интернешънъл Секюритиз" съобщава за 34 абонати, а "Първа ФБК" – за 10 клиенти.

Другите уебсистеми - U-Broker (на ОББ), Delta Broker (на "Делтасток") и UG Market Trader (на "ЮГ Маркет"), нямат практика да публикуват данни за дейността си, поради което и не са включени в подреждането.

Класирането по този показател е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на третото тримесечие "Елана Трейдинг" е на първо място в крайното подреждане, като дружеството е привлякло най-много клиенти. "Карол" е с най-много сключени сделки при онлайн търговията, а „Капман“ е лидер с най-висок оборот.

Колкото до банковите брокери, нито един от тях не успя да се нареди сред номинираните по показателя.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Трейдинг" е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 27 години заема водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране и е част от една от най-старите български финансови институции - "ЕЛАНА Финансов холдинг". "ЕЛАНА Трейдинг" е ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г. насам, а е част и от брокерска мрежа в 123 страни. Дружеството е дългогодишен партньор на европейската Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари. Инвестиционният посредник предлага три платформи за електронна търговия на всички пазари: ELANA BG Trader (за "БФБ-София"), ELANA MetaTrader (за валутна търговия), ELANA Global Trader (с най-голямото разнообразие от инструменти на над 30 борси в света и на Forex). Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи международни информационни компании. "ЕЛАНА Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите Радослава Масларска и от изпълнителния директор Момчил Тиков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във